Strategi

FGU Midt-Vest er tre ligeværdige og gensidigt afhængige skoler i en ny stor organisation, hvor beslutninger træffes så tæt på den enkelte elev som muligt.

Vores strategi

  • FGU Midt-Vest vil være de bedste til at løse opgaven, og vi vil hjælpe de unge så tæt på deres bopæl som muligt.
  • FGU Midt-Vest vil på alle skoler udbyde alle vores uddannelser på samme høje niveau.
  • Den centrale ledelse er til for at understøtte det vigtigste, nemlig det daglige møde med den enkelte elev.
  • FGU Midt-Vest gør den unge klar til uddannelse/job. Det gøres bæredygtigt gennem rummelighed engagement, faglighed og den gode relation.

Frem mod 2025 skal vi være en organisation gennemsyret af vores tre værdier ”rummelighed”, ”engagement” og ”faglighed”, og i alt, hvad vi foretager os, vil vi holde vores strategiske fokus på den gode relation og bæredygtighed.

Frem mod 2022 vil de strategiske indsatsområder være ”fælles pædagogik, fælles sprog og kultur, branding og løfteevne”. Det vurderes i 2022, om de strategiske indsatsområder stadig er aktuelle.

Sammen skaber vi fundamentet

Vi skaber fundamentet for at eleverne kan leve det liv, de ønsker. Vi skaber rammer, så de  kan få styr på deres hverdag og begynde at realisere deres drømme.

Vi  skaber fundamentet for, at vores medarbejdere kan gøre en vigtig forskel for vores elever og hinanden.

Vi skaber fundamentet for, at vores kommuner kan sikre, at deres unge bliver løftet fagligt, personligt og socialt.

Vi skaber fundamentet for, at virksomheder får kvalificeret arbejdskraft, fordi vi skaber win-win situationer, hvor elever får arbejde og virksomhederne motiverede medarbejdere.

Vi skaber fundamentet for de andre ungdomsuddannelser, fordi de unge fra FGU Midt-Vest er uddannelsesparate og mødestabile.