For virksomheder

FGU Midt-Vest indgår i samarbejder med virksomheder der ønsker at få AGU- og PGU-elever i erhvervstræning eller EGU-elever i EGU-uddannelse.

EGU-Elever

Som en del af FGU Midt-Vest er det muligt for elever at komme i erhvervstræning i en offentlig eller privat virksomhed for at blive rustet til arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for de elever der mest af alt ønsker joberfaring så de kan blive klar til at komme i erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Fordelingen af tiden på uddannelsen er 2/3 praktik og 1/3 skoleforløb som kombinationsforløb på erhvervsskole, AMU kurser eller alment faglige fag som fx dansk og matematik. I praktikperioden får eleverne løn af virksomheden i henhold til de overenskomstmæssige aftaler. På skoleforløbet, modtager elever skoleydelse fra FGU og opkvalificering af eleverne i form af AMU kurser er uden omkostninger for virksomheden.

EGU-elever skal normalt være fuldtidsbeskæftigede under hele uddannelsen, hvilket svarer til 37 timer om ugen i praktik.

Hvis det f.eks. er en forudsætning, at eleven har truckcertifikat eller hygiejnebevis for at arbejde hos en virksomhed, vil der være mulighed for at tilegne sig disse kurser, som en del af det samlede skoleforløb. Gennemføres EGU på FGU 3-niveau, er eleven berettiget til optagelse i A-kasse på dimittendvilkår.

 • Til unge der lærer bedst i praksis.
 • Uddannelsen varer typisk 2 år.
 • 2/3 foregår i virksomheden.
 • 1/3 er i skoleforløb.
 • Eleven får uddannelsesbevis og bliver berettiget til optagelse i en A-kasse på dimittendvilkår.
 • Jeres EGU-elev følger virksomhedens egen personalepolitik og eventuelle overenskomst.

Hvorfor vælge en EGU-elev?

 • Eleven får relevante kurser uden omkostninger for din virksomhed.
 • Mulighed for bonus på op til 40.000 kr.
 • Virksomheden har medindflydelse på elevens uddannelsesforløb.
 • En fast kontaktperson under hele forløbet.
 • Timeløn på niveau med elev
 • Du behøver ikke være godkendt til at tage ordinære lærlinge.
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og skoleperioder.
 • Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv.

ERHVERVSTRÆNING

Inden selve EGU forløbet starter, har virksomheden mulighed for at afprøve eleven i 4 ugers erhvervstræning. Eleven modtager skoleydelse i denne periode.

PGU & AGU Elever

Vores elever arbejder inden for mange forskellige områder, herunder Byg, bolig & anlæg, Ejendomsservice, Handel, kundeservice & turisme, Mad & ernæring, Kommunikation & medier, Metal, motor & mekanik, Pædagogik & omsorg og Natur & friluftsliv.

Som en del af FGU Midt-Vest er det muligt for elever at komme i erhvervstræning i en offentlig eller privat virksomhed for at blive brancheafklaret mod job eller uddannelse.

Elever i erhvervstræning modtager skoleydelse fra FGU og er dækket af skolens forsikring gennem forløbet.

Ønsker du at få en Elev i praktik eller erhvervstræning?

Tag kontakt til en EGU vejleder.

Theresa Thor Stoltenborg

Theresa Thor Stoltenborg

Tværgående EGU vejleder   61 24 47 12