Økonomi

Få et overblik over de vigtigste ting, du skal tage stilling til, som påvirker din økonomi som elev.

Skoleydelse

På FGU modtager du skoleydelse i den tid, du er tilmeldt uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Særligt for EGU

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) får du elevløn, når du er hos en virksomhed i forbindelse med din uddannelse. Hvis arbejdsområdet har en kollektiv overenskomst, får du løn efter overenskomsten. I andre tilfælde skal elevlønnen svare til, hvad der normalt gælder for området. 

Husk, at du skal have en nemkonto og skattekort for at modtage både skoleydelse og elevløn.

Skattekort

Du skal have et skattekort for at modtage skoleydelse eller elevløn. Vi bruger automatisk dit hovedkort når der skal trækkes skat af din skoleydelse eller elevløn. Du skal informere os hvis vi i stedet skal bruge dit bikort.  

NEMKONTO

For at modtage elevløn eller skoleydelse under din uddannelse, er det nødvendigt at du har en nemkonto. Du skal fortælle din bank hvilken konto du vil bruge som nemkonto, eller du kan selv vælge det online. 

Husk at hvis du skifter bank eller kontonummer, skal du registrere den nye konto som din nemkonto.

StuDIEJOB

Som elev hos FGU Midt-Vest må du gerne have et studiejob så længe det finder sted uden for din undervisningstid. Du skal bare huske at informere os om vi skal bruge dit hovedkort eller bikort til beskatning af din skoleydelse eller elevløn. 

FLYTNING

Når du flytter, skal du være opmærksom på at det kan påvirke din skoleydelse, hvis din bopælsstatus bliver anderledes. Det kan fx være hvis du flytter hjemmefra så du går fra at være “hjemmeboende” til “udeboende”.  

Din bopælsstatus har betydning for hvor meget du får i skoleydelse og derfor er det vigtigt at du informerer os hvis du flytter adresse. Kontakt din skole ved ændringer i din bopælsstatus eller hvis du er i tvivl om din flytning påvirker din skoleydelse, så din løn bliver rigtig.