Sygemelding & Fravær

Hvis du er syg, skal du huske at give skolen besked.

Sådan melder du dig syg

Hvis du er syg, eller af anden grund ikke kommer i skole, skal du give din kontaktlærer besked.

Ved længerevarende sygdom eller gentagne sygemeldinger kan du blive bedt om at medbringe en lægeerklæring fra din læge. Såfremt du ikke har sygemeldt dig eller har en anden gyldig og aftalt grund til fravær, vil du blive trukket i din skoleydelse. Gyldige grunde til fravær er fx sygdom, lægebesøg, behandlingsaftaler eller lignende. Alle andre aftaler må du lægge efter, du har fri fra skole.

Oplever du uregelmæssigheder i fraværsregistreringen, kan du kontakte den lokale studiekoordinator, som kan henvise til den pågældende underviser. Er der fortsat uenighed, kontaktes skolelederen.

Herning

Ring til din kontaktlærer mellem kl. 8.00 og kl. 8.15 om morgenen.

Ikast

Ring til din kontaktlærer mellem kl. 8.05 og kl. 8.30 om morgenen.

Skjern

Ring til din kontaktlærer mellem kl. 8.00 og kl. 8.30 om morgenen.