Prøveformer

Nedenfor kan du se videoer om prøveformerne på FGU Midt-Vest. Hver video forklarer én prøveform og viser et eksempel på, hvordan en prøve kan se ud med denne prøveform.

Prøvereglement

I prøvereglementet kan du finde svar på alt, du bør vide om prøverne på FGU Midt-Vest.

Portfolioprøve

Alle de almene fag bortset fra PASE afsluttes med en portfolioprøve.

En portfolioprøve er en samling af produkter, som viser, hvad du har arbejdet med, fx tekster, noter eller udregninger, genstande du har lavet, billeder, videoer og lydfiler. Du skal arbejde med to forskellige portfolioer: en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio. Arbejdsportfolioen er der, hvor du løbende gemmer det arbejde, du har lavet i et fag. Præsentationsportfolioen laver du op til din prøve. Her samler du det bedste materiale fra din arbejdsportfolio.

Hvordan foregår prøven?
Du laver en fremlæggelse på ca. 10 minutter. Resten af tiden er en samtale mellem dig, din lærer og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt. Når der er gået ca. 25 minutter sendes du ud, og din lærer og censoren bedømmer din prøve. Herefter kaldes du ind og får din karakter, som bliver givet ud fra 7-trinsskalaen.

Praktisk prøve på én arbejdsdag

Til den praktiske prøve på én dag møder du ind på din skole og får en opgave af din lærer, som skal løses i løbet af dagen. Opgaven vil ligne noget, du kender fra undervisningen. I løbet af dagen vil din lærer og en censor gå rundt og følge med i, hvordan du løser opgaven, og tale med dig om det, du laver. Når dagen er gået, taler din lærer og censor om, hvordan du har klaret det, og du får besked på, om du er bestået eller ikke bestået.

pPraktisk prøve over flere arbejdsdage

En praktisk prøve over flere dage varer mindst to og højest fem arbejdsdage og en efterfølgende prøvedag. Du går enten til prøve alene eller i en gruppe. På den første arbejdsdag får du udleveret en opgave. Din lærer er til stede i arbejdsdagene og kan vejlede dig, hvis du er i tvivl om noget. På prøvedagen ser din lærer og censor, hvordan du har løst opgaven og taler med dig om dine valg. Når prøvedagen er gået taler din lærer og censor om, hvordan du/I har klaret det, og du får besked på, om du er bestået eller ikke bestået.