Pædagogisk didaktisk grundlag

Vores elevers skoleglæde er vores højeste prioritet. Derfor går vi stærkt op i at skabe et trygt miljø, hvor alle på skolen kan få lov at være sig selv og bevare sine personlige grænser.

15 Didaktiske principper

De 15 didaktiske principper på FGU indgår som en del af Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (BEK nr 479 af 26/04/2019) på samme måde som læreplaner og fagbilag for FGU.

Det er 15 kendetegn, der skal være gennemgående for al undervisningen og øvrige aktiviteter på FGU.

De 15 kendetegn handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.