AD(H)D

På FGU Midt-Vest kan du få hjælp til dit skoleliv, hvis du har AD(H)D.

Hvad er AD(H)D?

ADHD giver problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Mennesker med ADHD har ofte svært ved at tilpasse deres adfærd i forhold til den situation, de er i.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

ADD står for Attention Deficit Disorder og bruges om ”den stille ADHD”, hvor en person har de samme problemer med opmærksomhed som ved ADHD, men ingen eller kun få eller mindre synlige tegn på hyperaktivitet og impulsivitet.

Sådan kan vi hjælpe

På FGU Midt-Vest får du et inkluderende læringsmiljø, som har plads til alle. Undervisere og vejledere er erfarne i elever med diagnoser. Hvis du har behov for det, står kontaktlærere og vejledere klar til en samtale, fx hvis der skal tages særlige hensyn i undervisningen.

Uddannelse for alle

ADHD Foreningen

I ADHD-foreningen arbejder vi for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD/ADD og deres pårørende.