Autisme

På FGU Midt-Vest kan du få hjælp til dit skoleliv, hvis du har autisme.

Hvad er autisme?

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af ensartede vanskeligheder, bl.a. Aspergers.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der ofte kommer til udtryk i udfordringer omkring det at være social og kommunikere. Hos unge med autisme ses gentagen adfærd i forskellig grad, som kan påvirke alt lige fra interesseområder, personlighedsudvikling og dagligdag – i alle de situationer og sammenhænge, som personen befinder sig i.

Sådan kan vi hjælpe

På FGU Midt-Vest får du et inkluderende læringsmiljø, som har plads til alle. Undervisere og vejledere er erfarne i elever med diagnoser. Hvis du har behov for det, står kontaktlærere og vejledere klar til en samtale, fx hvis der skal tages særlige hensyn i undervisningen.

Uddannelse for alle

Psykiatrifonden

På Psykiatrifondens hjemmeside kan du lære mere om en lang række diagnoser. Psykiatrifonden arbejder bredt for at bekæmpe psykisk sygdom og sikre bedre vilkår for de mange, som er ramt. 

Region Midtjylland

Lær mere om autisme hos børn og unge på Region Midtjyllands hjemmeside med patientinformation. Læs om diagnosen, kendetegn og årsager og få gode råd til, hvad du kan gøre.

Autismeforeningen

Landsforeningen Autisme arbejder for at udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Foreningen repræsenterer mennesker med autisme.