Samarbejdsudvalg

Det fælles samarbejdsudvalg har til formål at skabe et forum for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i hele virksomheden.

FormåL

Arbejdet i samarbejdsudvalget skal blandt andet sikre medarbejdernes involvering i virksomhedens mål og strategi. Samarbejdsudvalget drøfter institutionens mål og strategier, så medarbejderne inddrages i overvejelserne om at få institutionen til at arbejde kvalitetsbevidst, målrettet og effektivt. Samarbejdsudvalget skal i den forbindelse drøfte: Sammenhængen mellem institutionens mål/strategi og personalepolitikken.

Om samarbejdsudvalget

Udvalget sammensættes som følger:

  • Direktør
  • HR chef
  • Én skoleleder fra hver afdeling
  • Én TR-repræsentant fra Uddannelsesforbundet fra hver afdeling
  • Én HK-repræsentant
  • Én AMR fra hver afdeling