AGU Prøver

Find ud af, hvordan prøverne på FGU Midt-Vest foregår.

PRØVER & BEVISER

Du skal til tre afsluttende prøver, hvoraf dansk eller dansk som andetsprog og matematik udgør to af dem. Det tredje prøvefag findes ved udtræk mellem dine øvrige fag. Du skal have fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige HF, får du et uddannelsesbevis.

Har du eksamensangst?

Din vejleder kan hjælpe dig hvis du har bekymringer omkring dine prøver og karakterer.