EGU Prøver

Find ud af, hvordan prøverne på FGU Midt-Vest foregår.

Prøver & beviser

På EGU kan du afslutte dit faglige tema på FGU 1-niveau eller FGU 2-niveau. Du kan også afslutte på FGU 3-niveau, hvor du skal til en afsluttende prøve. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Ved afsluttet FGU 3-niveau bliver du dimittendsatsberettiget, hvis du melder dig i en A-kasse.

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag på enten G-, E- eller D-niveau, så kan du komme til afsluttende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et EGU forløb på FGU 1-, FGU 2-, eller FGU 3-niveau på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter EGU på FGU 3-niveau, får du også et uddannelsesbevis.

Har du eksamensangst?

Din vejleder kan hjælpe dig hvis du har bekymringer omkring dine prøver og karakterer.