Databeskyttelse

Vi passer på dine personoplysninger - læs mere om, hvad vi bruger dem til.

Persondata

FGU Midt-Vest passer godt på dine personoplysninger, hvad enten du er elev, medarbejder, bestyrelsesmedlem, leverandør eller kunde.

Vi har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Det betyder, at vi kun indsamler og behandler de oplysninger, vi har brug for, og det betyder også, at vi sletter dine personoplysninger, så snart vi ikke længere har brug for dem.

Vi oplyser alle nye elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer om vores persondatapolitik og om deres rettigheder, og alle medarbejdere vil blive uddannet i håndteringen af personoplysninger.

Søger du job hos os, kan du her læse om vores behandling af dine oplysninger.

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed. 

Underretning om indsamling af personoplysninger for elever

Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, og hvem der har adgang til dem. Du kan også læse om dine rettigheder og klagemuligheder.