Ikast

På FGU Midt-Vest Ikast danner nærvær og gode traditioner rammerne om din læring.

Fællesskab

Hos FGU i Ikast bliver du budt velkommen i vores fællesskab. Her er plads til alle, der har lyst til at udvikle sig både fagligt og personligt.

Når du træder ind ad døren, mærker du med det samme den gode stemning og den stærke fællesskabsfølelse – vi er sammen om at lave en god skole.

Vi starter hver dag med fælles morgenmad i kantinen, hvor der også er tid til fælles beskeder, så alle føler sig klædt på til en god skoledag.

Stærke relationer

Hos FGU Ikast vægter vi relationerne højt både eleverne imellem og mellem elever og ansatte. Hos FGU Ikast har vi tid til at imødekomme den enkeltes behov, og der er altid nogen til at støtte og styrke dig i din udvikling.

Vores dygtige kontaktlærere og vejledere gør sig umage med at lære dig at kende, så de kan hjælpe dig bedst muligt i din uddannelse.

”Jeg synes, at undervisningen er sjov og anderledes, og man får altid den hjælp, man har brug for. Jeg har også fået mange nye venskaber på FGU” – Kasper Sønderby Larsen, elev på PGU linjen handel, kundeservice og turisme

Fysiske rammer

Hos FGU Ikast er rammerne præget af de elever, der går på skolen. Omdrejningspunktet for vores hyggelige studiemiljø er vores kantine og nyindrettede fællessal, som vi kalder ”Auditoriet”. I Auditoriet er der mulighed for at høre musik, spille bordtennis, bordfodbold, brætspil eller kort – i det hele taget bare at hygge sig med sine studiekammerater.

I gården mellem bygningerne er der mulighed for at spille boldspil eller hygge sig ved de mange borde-bænkesæt.

Skolens uddannelseslinjer har værksteder, som er specielt indrettet, så eleverne har de bedste faciliteter til at fordybe sig i deres faglige interesser.

Få en rundvisning!

Ønsker du en rundvisning på én af vores 3 skoler, skal du kontakte din vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune. De vil sørge for at booke en rundvisning med en af studievejlederne på FGU Midt-Vest.

Hverdage

Efter aftale.

Kontakt skolerne

FGU Midt-Vest

Info@fgumv.dk

FGU Midt-Vest Herning

Gudhjemvej 2, 7400 Herning
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Ikast

Neptunvej 5B, 7430 Ikast
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Skjern

Jernvej 11, 6900 Skjern
Østergade 130, 6900 Skjern

97 26 70 11