PGU

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik.

MERE OM PGU

Skoledagen på PGU minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller leverer en ydelse, som sælges til private og erhvervskunder. Undervisningen foregår på skolens værksteder hvor du dygtiggør dig inden for et fagområde.

Dit valg af skole

Alle vores skoler udbyder AGU, PGU og EGU. Dog har hver skole deres egne værksteder og dermed deres egne linjer inden for PGU. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til både, hvilken linje du foretrækker, hvis du vil gå på PGU, og hvordan den fysiske lokation af skolen passer dig.

Coffee Bean

Herning

AGU

Byg, Bolig & Anlæg

Kommunikation & Medier

Mad & Ernæring

Pædagogik & Omsorg

Coffee Bean

ikast

AGU

Byg, Bolig & Anlæg

Handel & Kundeservice

Kommunikation & Medier

Mad & Ernæring

Pædagogik & Omsorg

Coffee Bean

skjern

AGU

Byg, Bolig & Anlæg

Industri

Kommunikation & Medier

Pædagogik & Omsorg

Vi tilbyder 8 almene fag

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i Dansk eller Dansk som andetsprog, Matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) og valgfag.

Samfundsfag

Identitet & Medborgerskab

Dansk

Dansk som andetsprog

Matematik

Naturfag

Engelsk

PASE

Valgfag

Udover de obligatoriske fag, skal du vælge mindst et valgfag. Du kan vælge mellem Engelsk, Naturfag og Samfundsfag. I perioder tilbydes der også andre typer af valgfag.

Prøver

Du skal som udgangspunkt til prøve i matematik og dansk eller dansk som andetsprog. Derudover skal du til prøve i endnu et alment fag. Har du flere, vælger vi prøvefaget ved udtræk.

Prøveformen er en portfolioprøve, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. I eventuelle øvrige fag får du en standpunktsbedømmelse.

Valgfri praktik

I løbet af din PGU kan du komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Få en rundvisning!

Ønsker du en rundvisning på én af vores 3 skoler, skal du kontakte din vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune. De vil sørge for at booke en rundvisning med en af studievejlederne på FGU Midt-Vest.

Hverdage

Efter aftale.

Kontakt skolerne

FGU Midt-Vest

Info@fgumv.dk

FGU Midt-Vest Herning

Gudhjemvej 2, 7400 Herning
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Ikast

Neptunvej 5B, 7430 Ikast
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Skjern

Jernvej 11, 6900 Skjern
Østergade 130, 6900 Skjern

97 26 70 11