AGU

Den almene grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Mere om agu

På AGU har du fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag. Undervisningen er tæt koblet til praksis, dvs. at I arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Derudover arbejder I med forskellige projekter og temaer på holdet.

Vi tilbyder 8 almene fag

Samfundsfag

Identitet & Medborgerskab

Dansk

Dansk som andetsprog

Matematik

Naturfag

Engelsk

PASE

Vælg selv dine fag

Du skal som minimum have undervisning i dansk eller dansk som andetsprog, matematik, identitet og medborgerskab samt et eller flere valgfag. Din vejleder i kommunen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fag du skal bruge og på hvilket niveau for at komme ind på en ungdomsuddannelse.

Valgfag

Udover de obligatoriske fag skal du vælge mindst et valgfag. Du kan vælge mellem Engelsk, Naturfag og Samfundsfag. I perioder tilbydes der også andre typer af valgfag.

Prøver

Du kan gå til afsluttende prøve i fagene og på den måde kvalificere dig til en erhvervsuddannelse eller HF. Prøveformen er portfolio og fagene afsluttes på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Valgfri praktik

I løbet af din AGU kan du også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser.

Få en rundvisning!

Ønsker du en rundvisning på én af vores 3 skoler, skal du kontakte din vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune. De vil sørge for at booke en rundvisning med en af studievejlederne på FGU Midt-Vest.

Hverdage

Efter aftale.

Kontakt skolerne

FGU Midt-Vest

Info@fgumv.dk

FGU Midt-Vest Herning

Gudhjemvej 2, 7400 Herning
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Ikast

Neptunvej 5B, 7430 Ikast
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Skjern

Jernvej 11, 6900 Skjern
Østergade 130, 6900 Skjern

97 26 70 11