Herning

FGU Midt-Vest Herning er en skole, hvor læring, kammeratskab og personlig udvikling går hånd i hånd.

Fællesskab

På FGU Midt-Vest Herning bliver du inkluderet fra dag ét. Der er plads til, at du kan få en sjov hverdag samtidig med, at du bliver gjort klar til job eller uddannelse.

Vi vægter god elevtrivsel, og derfor har vi stor ungeinvolvering, hvor du som elev kan være en del af beslutningerne på skolen. Døren til skolelederen er altid åben for både enkeltelever og elevråd, hvis en lys idé opstår, så der er ikke langt fra idé til handling.

Fysiske rammer

Ungedemokratiet er et vigtigt aspekt i Herning, så både indretning og arrangementer er præget af eleverne. 

Skolens terrasse bruges aktivt til fællesarrangementer som fx grill eller bålplads. I bygningerne finder du bl.a. bordfodbold. Kantinen har god plads til fredagshygge og fællesskab, mens Rytterstuen giver rum til at finde ro.

Hvis du har bil, er der også god plads til, at du kan parkere på skolens parkeringsplads.

Få en rundvisning!

Ønsker du en rundvisning på én af vores 3 skoler, skal du kontakte din vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune. De vil sørge for at booke en rundvisning med en af studievejlederne på FGU Midt-Vest.

Hverdage

Efter aftale.

Kontakt skolerne

FGU Midt-Vest

Info@fgumv.dk

FGU Midt-Vest Herning

Gudhjemvej 2, 7400 Herning
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Ikast

Neptunvej 5B, 7430 Ikast
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Skjern

Jernvej 11, 6900 Skjern
Østergade 130, 6900 Skjern

97 26 70 11