EGU

Når du går på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads.

Mere om EGU

EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du kan få undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære). Du kan fx komme i praktik som lastbilchauffør, maler, smed, ejendomsserviceassistent og meget andet.

Derudover kan du kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) eller ophold på en højskole. Uddannelsen kan vare op til 2 år og består af 2/3 praktik og 1/3 undervisning.

Før din praktik

Inden du starter på EGU skal du være klar over hvilken branche du brænder for. Du kan prøve dine muligheder i erhvervstræning. Du skal kunne være mødestabil og arbejdsmarkedsparat og kunne arbejde 37 timer om ugen.

Praktik

Inden du starter i praktik, bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er, og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. Du har en vejleder tilknyttet under hele forløbet som også hjælper med at praktikmålene bliver opfyldt. Vejlederen tilrettelægger i samarbejde med dig og virksomheden skoleaktivitet.

På EGU bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse. Du får løn efter gældende overenskomst på området og skoleydelse under skoleaktivitet.

Optagelse & afslutning

Du kan blive optaget på EGU løbende hele året rundt. Du kan selv vælge hvordan du afslutter din EGU uddannelse.

Hør mere om dine muligheder på EGU

Tag kontakt til en vejleder.

Theresa Thor Stoltenborg

Theresa Thor Stoltenborg

Tværgående EGU vejleder   61 24 47 12