Pædagogisk udvalg

Det pædagogiske udvalgs formål er at understøtte videndeling og udvikling af den pædagogiske og didaktiske tilgang på FGU Midt-Vest.

FormåL

Det pædagogiske udvalgs opgaver dækker over den faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling såvel som kompetenceudvikling og undervisningsmaterialer på de store linjer.

Om det pædagogiske udvalg (PU)

Udvalget sammensættes som følger:

  • Én skolechef fra hver afdeling
  • Én PGU-repræsentant fra hver afdeling
  • Én AGU-repræsentant fra hver afdeling
  • Én repræsentant fra det tværgående SPS-samarbejde

Det vil være muligt at tilforordne andre medarbejdere til udvalget, når dagsordenen byder det. Her tænkes for eksempel på: EGU-repræsentant, vejleder-repræsentant eller en studiekoordinator.