KUI samarbejde

Den kommunale ungeindsats (KUI) skal koordinere de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

FormåL

Den kommunale ungeindsats skal blandt andet vurdere, om unge tilhører målgruppen for FGU, udarbejde den unges uddannelsesplan, udpege en gennemgående kontaktperson til den unge og være koordinerende i forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktik.

Om samarbejdet

Et tæt samarbejde mellem FGU Midt-Vest og KUI bidrager til at de unge, der skal målgruppevurderes, får det rette uddannelsestilbud, der matcher deres behov. På den måde sikrer vi, at eleverne på FGU får den bedste oplevelse og faglige udbytte på deres uddannelse.