Er du ordblind?

Hvis du er ordblind, kan du få hjælp på FGU Midt-Vest.

Hvad er SPS til ordblinde?

SpecialPædagogisk Støtte (SPS) er en hjælp til dig som elev, hvis du har behov for det. Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en computer eller læse- skriveprogrammer til din egen computer. SPS-vejlederen hjælper dig godt i gang med at bruge programmerne.

  Kan jeg få SPS?

  For at søge SPS skal du kontakte SPS-vejlederen på din skole.

  SPS-vejlederen kan hjælpe dig med at få lavet en ordblindetest, hvis du ikke allerede har dokumentation på, at du er ordblind.

  Typiske tegn på ordblindhed kan være:

  • Lav læsehastighed eller upræcis læsning
  • Trætheds- eller koncentrationsproblemer under læsning og skrivning
  • Vanskeligheder med at stave længere enkeltord
  • Vanskeligheder med at formulere sig præcist skriftligt
  • Vanskeligheder med at læse og lære nye ord
  • Vanskeligheder med at læse og forstå fagtekster
  • Vanskeligheder med at læse og skrive på fremmedsprog

  Uddannelse for alle

  Ordblindeforeningen

  Ordblindhed er vedvarende og kan have store konsekvenser, når man skal læse, stave og skrive.

  EMU

  På Danmarks læringsportal EMU kan du læse mere om, hvad ordblindhed er, og hvilke muligheder ordblinde har for at få hjælp på FGU.

  Ordlab

  Ordlab er en platform, der introducerer de nyeste teknologier til støtte for personer med læse- og skrivevanskeligheder.