Fysisk handicap

På FGU Midt-Vest kan du få hjælp til dit skoleliv, hvis du er udfordret med syn, hørelse, eller andet fysisk handicap.

Hvad er SPS til fysiske Handicap?

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en hjælp til dig som elev, hvis du har behov for det. Hvis du har et fysisk handicap, har du mulighed for at få forskellige redskaber stillet til rådighed som fx:

Høretekniske hjælpemidler, ergonomiske hjælpemidler som specielt bord eller stol, sekretærhjælp, personlig assistance eller IT-hjælpepakke til synshandicap.

SPS-vejlederen hjælper dig godt i gang med brugen af hjælpemidlerne.

Kan jeg få SPS?

For at søge om at få SPS skal du kontakte SPS-vejlederen på din skole.

SPS-vejlederen kan hjælpe dig med at få styr på den nødvendige dokumentation, hvis du ikke allerede har det.

Uddannelse for alle

Danske handicaporganisationer

35 handicaporganisationer er medlemmer af DH. Det gør DH til det fælles talerør på handicapområdet. Du kan finde alle organisationerne på hjemmesiden for bl.a. bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede.