Vores motto er “Sammen skaber vi fundamentet”

Vi er en uddannelsesinstitution, hvor rummelighed , engagement og faglighed er vores kerneværdier.
Alt hvad vi laver er gennemsyret af den gode relation og en bæredygtig tilgang.

Vi er en uddannelsesinstitution, hvor udviklingsorienterede og videndelende medarbejdere er
vores vigtigste aktiv, med en bevidsthed om at en fælles pædagogik, et fælles sprog og en fælles
kultur styrker vores fælles løfteevne.

Vi samarbejder og samskaber målrettet med vores lokale kommuner, erhvervsliv og
ungdomsuddannelser. Vi er opmærksomme på, at branding af skolen er en nødvendig og fælles
opgave for at sikre en synlig og en attraktiv skole for vores elever.

Vi er den vigtigste og mest relevante aktør for vores kommuner i forhold til vores kerneopgave, og
derfor samskaber vi et attraktivt tilbud til unge så de bliver kvalificeret til fortsat
ungdomsuddannelse og/eller job.

… fordi:
Vi skaber fundamentet for at eleverne kan leve det liv de ønsker. Vi skaber rammer, så de kan få styr
på deres hverdag og begynde at realisere deres drømme.

Vi skaber fundamentet for at vores medarbejdere kan gøre en vigtig forskel for vores elever og
hinanden.

Vi skaber fundamentet for at vores kommuner kan sikre at deres unge bliver løftet fagligt, personligt
og socialt.

Vi skaber fundamentet for at virksomheder får kvalificeret arbejdskraft, fordi vi skaber
win win situationer, hvor elever får arbejde og virksomhederne motiverede medarbejdere.

Vi skaber fundamentet for de andre ungdomsuddannelser, fordi de unge fra FGU Midt
Vest er uddannelsesparate og mødestabile.