TID TIL AT LÆRE – PÅ EN NY MÅDE

Vi er en uddannelsesinstitution, hvor rummelighed , engagement og faglighed er vores kerneværdier.
Alt hvad vi laver er gennemsyret af den gode relation og en bæredygtig tilgang.

Vi er en uddannelsesinstitution, hvor udviklingsorienterede og videndelende medarbejdere er
vores vigtigste aktiv, med en bevidsthed om at en fælles pædagogik, et fælles sprog og en fælles
kultur styrker vores fælles løfteevne.

Vi samarbejder og samskaber målrettet med vores lokale kommuner, erhvervsliv og
ungdomsuddannelser. Vi er opmærksomme på, at branding af skolen er en nødvendig og fælles
opgave for at sikre en synlig og en attraktiv skole for vores elever.

Vi er den vigtigste og mest relevante aktør for vores kommuner i forhold til vores kerneopgave, og
derfor samskaber vi et attraktivt tilbud til unge så de bliver kvalificeret til fortsat
ungdomsuddannelse og/eller job.