DIN TRIVSEL I FOKUS

Få hjælp til det, der udfordrer dit skoleliv.

Du er ikke alene

Det kan være svært at gå på en uddannelse. Hvor går man hen, hvis man ikke trives, er ensom eller har noget hjemme, som går ud over uddannelsen? Her kan du se, hvor du kan søge hjælp.

Din kontaktlærer

Alle elever på FGU Midt-Vest har en kontaktlærer. Din kontaktlærer støtter dig, mens du går på FGU, og I snakker jævnligt sammen for at sikre et godt skoleforløb.

Du kan altid gå til din kontaktlærer og bede om en snak, men nogle gange kommer kontaktlæreren også til dig og foreslår en samtale.

Din vejleder

Hvis du oplever udfordringer med din hverdag på skolen, kan din vejleder hjælpe dig på vej. Få hjælp til at prioritere og få mere overskud og struktur i hverdagen. Kontakt din vejleder, hvis skolen føles uoverskuelig, og du ikke ved, hvor du skal starte.

SpS = SPecialpædagogisk støtte

SPS-vejlederen kan hjælpe dig, hvis du har læse-/skrivevanskeligheder (fx ordblindhed) eller har fysiske udfordringer.

Fagligt samvær

Find glæden i at læse og arbejde sammen med dine kammerater. Slå dig sammen med andre og hold motivationen i top.