Whistleblower

FGU Midt-Vest har oprettet en whistleblowerordning i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen og platformsleverandør EQS Group A/S.

Whistleblowerordning

FGU Midt-Vest har oprettet en whistleblowerordning i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen og platformsleverandør EQS Group A/S. Damkjær Lauritzen vil som ekstern administrator af ordningen modtage alle indberetninger og foretage en indledende vurdering af, om indberetningen falder indenfor ordningens formål.

Vores whistleblowerordning giver medarbejdere mulighed for at indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold og er et alternativ til at benytte de sædvanlige rapporteringskanaler.

Du har naturligvis fortsat mulighed for at drøfte eventuelle bekymringer med den relevante leder i vores institution, men hvis du ikke føler dig tryg ved dette eller ikke synes, at din sag er blevet behandlet korrekt, kan du i stedet benytte whistleblowerordningen til at indberette dine oplysninger.

Vi gør opmærksom på, at whistleblowerordningen ikke må benyttes til at indberette falske anklager, bevidst usande oplysninger eller i øvrigt oplysninger, som du ikke har rimelig grund til at antage, er korrekte.

Hvad kan indberettes, og hvem kan indberette

Vi har udarbejdet en whistleblowerpolitik, hvor du kan læse nærmere om de ulovligheder og andre alvorlige forhold, som kan indberettes til whistleblowerordningen.

Som det fremgår af whistleblowerpolitikken, kan ordningen ikke anvendes til at indberette om utilfredshed med arbejds- og ansættelsesforhold eller personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, som ikke har karakter af grov chikane.

Alle nuværende medarbejdere kan benytte whistleblowerordningen.

Du kan tilgå whistleblowerpolitikken her, hvor du også kan læse nærmere om, hvad der kan indberettes, og hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

 

Offentliggørelse af oplysninger om FGU Midt-VEST’s whistleblowerordning

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed på hjemmesiden om den generelle aktivitet i FGU Midt-Vest’s whistleblowerordning for perioden 2023. For overskuelighedens skyld er de oplysninger, som FGU Midt-Vest er forpligtet til at offentliggøre indsat i nedenstående skema.

Antal modtagne indberetninger
0
Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet
-
Antal afviste indberetninger
-
Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse
-
Overordnede temaer for indberetninger, der ikke er afvist
.

Offentliggørelse af oplysninger om FGU Midt-VEST’s whistleblowerordning

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed på hjemmesiden om den generelle aktivitet i FGU Midt-Vest’s whistleblowerordning for perioden 17. december 2021 til 31. december 2022.

For overskuelighedens skyld er de oplysninger, som FGU Midt-Vest er forpligtet til at offentliggøre indsat i nedenstående skema.

Antal modtagne indberetninger
0
Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet
-
Antal afviste indberetninger
-
Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse
-
Overordnede temaer for indberetninger, der ikke er afvist
.

Hvordan indberetter man?

Du indberetter ved at gå ind på portalen via dette link og derefter følge instrukserne på siden. Når du kommer ind på portalen, ligger der også en privatlivspolitik, som vi anbefaler, at du gør dig bekendt med.