Dit elevråd

Lær mere om, hvad elevrådet er, hvad det kan gøre for dig, og hvordan du kan blive en del af det.

OM ELEVRÅDET

Elevrådet er med til at forbedre fællesskabet og dagligdagen på skolen. Det sikrer, at elevernes stemme bliver hørt, når der træffes beslutninger, og skolens ledelse og lærere får gode idéer til at drive skolen bedre.

Som en del af elevrådet kommer du med i et fællesskab med sociale aktiviteter, og du får mulighed for at udvikle dig personligt sammen med dine kammerater.

Hvem er elevrådet?

Alle elever kan være med i elevrådet. Hver klasse eller værksted vælger en eller to repræsentanter, som kan være en del af elevrådet.

Kom godt i gang

Elevrådet er jeres mulighed som elever for at skabe et stærkt fællesskab, hvor I kan støtte hinanden og skabe bedre rammer på skolen både socialt, praktisk og fagligt.

Skolen stiller en støtteperson til rådighed for jer som elevråd. Det kan fx være en lærer, som kan hjælpe elevrådet med kontakten til ledelsen, med lokaler, økonomisk støtte, printmuligheder, transport og mange andre praktiske ting.

Jeres støtteperson må ikke blande sig i elevrådets beslutninger.

Elevrådets rettigheder

  • Adgang til et lokale til jeres møder og aktiviteter
  • Mulighed for møder i skoletiden uden at blive trukket i skoleydelse
  • En repræsentant i FGU Midt-Vests bestyrelse
  • Mulighed for at blive medlem af Modstrøm som elevråd

Modstrøm

Modstrøm er en bevægelse af unge, som kæmper mod strømmen for at opnå et mere rummeligt uddannelsessystem og et samfund, hvor det er okay at være sårbar.

Modstrøm stiller flere guides til rådighed omkring det at være elevråd på deres hjemmeside, også for ikke-medlemmer.

Som elevråd kan I melde jer ind i Modstrøm og blive inviteret til nationale events og møde FGU-elever fra hele landet. Sammen er I alle med til at beslutte, hvilke mærkesager Modstrøm skal kæmpe for.