Optagelse

Find ud af, hvordan du kan starte på en uddannelse på FGU Midt-Vest.

Optagelse

Du kan starte på FGU direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du ikke er klar til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og eventuelt i samarbejde med dine forældre.

Du kan også starte på FGU, hvis du har været i gang med en ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din KUI vejleder i kommunen, hvor du bor.

Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav til FGU. For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Du starter på det niveau på uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger.

Hvornår kan jeg starte?

På FGU har vi løbende opstart hele året rundt, så du kan starte på den uddannelse, du ønsker, når det passer dig.

Få en rundvisning!

Ønsker du en rundvisning på én af vores 3 skoler, skal du kontakte din vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune. De vil sørge for at booke en rundvisning med en af studievejlederne på FGU Midt-Vest.

Hverdage

Efter aftale.

Kontakt skolerne

FGU Midt-Vest

Info@fgumv.dk

FGU Midt-Vest Herning

Gudhjemvej 2, 7400 Herning
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Ikast

Neptunvej 5B, 7430 Ikast
97 26 70 11

FGU Midt-Vest Skjern

Jernvej 11, 6900 Skjern
Østergade 130, 6900 Skjern

97 26 70 11