Lars Bang Pedersen

Lars Bang Pedersen

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret / TR

Udpeget af medarbejderne ved FGU Midt-Vest