Angst

På FGU Midt-Vest kan du få hjælp til dit skoleliv hvis du lider af angst.

Hvad er angst?

Angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Vi kender alle til angst i en eller anden grad. Men for nogle bliver angsten langvarig og så intens, at de oplever en lammende fornemmelse, der hæmmer dem i at gøre almindelige dagligdags ting.

Angst er en naturlig følelse ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser. Men for nogle løber angsten løbsk og udvikler sig til en sygdom.

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Angsten sikrer, at man reagerer hurtigt og instinktivt, og at man fx flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet. Men nogle oplever angst i situationer, der ikke burde udløse angst – fx hverdagssituationer som at købe ind eller tage med toget. Her er angstreaktionen ude af proportion med den reelle fare.

Der er mange grader af angst. Lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor man er overbevist om, at man skal dø. Angst kan føles som en lammende fornemmelse, der går så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan føre et normalt liv.

Begynder angsten at forhindre dig i at gøre ting, du gerne vil eller plejer at gøre, skal du snakke med din læge.

Sådan kan vi hjælpe

På FGU Midt-Vest får du et inkluderende læringsmiljø, som har plads til alle. Undervisere og vejledere er erfarne i elever med diagnoser. Hvis du har behov for det, står kontaktlærere og vejledere klar til en samtale, fx hvis der skal tages særlige hensyn i undervisningen.

Uddannelse for alle

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide.

Angstforeningen

 Angstforeningen har bidraget til, at der er kommet langt større åbenhed omkring angstlidelser, så det efterhånden føles ok at sige, at man har angst og bede om hjælp.