Specialpædagogisk støtte

Som FGU-elev kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har behov for det.

Ordblind?

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en pc med programpakke for ordblinde. Pakken indeholder blandt andet CD-ORD, som er et program, der hjælper dig med at læse al tekst på computeren, og med at skrive og stave.

 

Hvordan?

Du skal have papir på, at du har ordblindhed, og det er skolen, der sørger for at søge støtten til dig. Spørg din lærer eller vejleder, hvordan du kommer i gang.