Specialpædagogisk støtte

Som FGU-elev kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har behov for det.

Ordblind?

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en pc med programpakke for ordblinde. Pakken indeholder blandt andet CD-ORD, som er et program, der hjælper dig med at læse al tekst på computeren, og med at skrive og stave.

Psykiske vanskeligheder?

Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få en støttetimer. Det kan være, hvis du for eksempel lider af depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. Det kan også være en udviklingsforstyrrelse som ADHD.

I støttetimer arbejdes der med planlægning og struktur. Støttelæreren vil typisk være en lærer på skolen.

Hvordan?

Du skal have papir på, at du lider af ordblindhed eller en psykisk lidelse, og det er skolen, der sørger for at søge støtten til dig. Spørg din lærer eller vejleder, hvordan du kommer i gang.

Støtte til ordblinde og elever med psykiske vanskeligheder er de mest almindelige former for specialpædagogisk støtte, men der er også andre muligheder, hvis du for eksempel er hørehæmmet, synshæmmet eller har et andet handicap. Spørg os om mulighederne og reglerne.