Om uddannelsen

Hvem er vi?

FGU Midt-Vest er en institution med skoler i henholdsvis Ikast, Herning og Skjern

Vi har mange års erfaring med unge, der har brug for at ruste sig, inden de kan starte på uddannelse eller job.

Medarbejderne i FGU Midt-Vest kommer fra:

  • Produktionsskoler
  • VUC’s almenundervisning for unge
  • Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU)
  • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

På vores skoler vil du opleve et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor dygtige undervisere er klar til at tage imod unge, der skal rustes til ungdomsuddannelse eller have fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Et tilbud, der er tilpasset den unge.
  • En uddannelsesplan og forløbsplan, som klæder den unge på til fremtiden.
  • En skole tæt på med et inkluderende læringsmiljø og gode rammer.
  • En mulighed for at gå til prøve på 9. klasses niveau eller højere