Nyheder

Her vil der løbende komme diverse nyheder.

Velkommen til FGU Midt-Vest

Den nye Forberedende Grunduddannelse

Uddannelsen har opstart mandag den 12. august 2019.

Vi arbejder på at få alle detaljer på plads, og der kommer hele tiden nyt på hjemmesiden.

Forberedelse

Der arbejdes på højtryk med at forberede undervisning og produktion etc..

FGU – hvorfor?

Der er utroligt meget fokus på de akademiske uddannelser.

Der er ikke plads til ”spildår”, og vi skal ”gå den lige vej”.

Men rigtig mange unge er skoletrætte og oplever ikke at passe ind – og ligeså mange unge har brug for mere tid og andre rammer for at blive klar til uddannelse og job.

Meget tyder på, at vi får brug for flere kloge hænder i fremtiden.

Ledige jobs

Vi har pt. ingen ledige stillinger

Uopfordrede ansøgninger:

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Der er dog ingen garanti for at ansøgningerne kommer med i en eventuel senere ansættelsesrunde, idet FGU Midt-Vest som udgangspunkt opslå alle stillinger på hjemmesiden og/eller på jobnet.dk.
Vi bruger lejlighedsvis de uopfordrede ansøgninger til at rekruttere timelærere til vikardækning.
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til thda@fgumv.dk