Nyheder

FGU Midt-Vest fortsætter onlineundervisning til og med 5. februar

I forbindelse med regeringens seneste udmelding om opretholdelse af de nuværende Covid-19 restriktioner, forsætter FGU Midt-Vest online-undervisningen til og med den 5. februar 2021

Vi må alle holde ud og være med til at holde den engelske variant af coronavirus ude af vores netværk. Sørg for at holde kontakten med hinanden så godt I nu kan, og pas godt på jer selv og alle andre.

De bedste hilsner fra 

FGU Midt-Vest

Du skal være aktiv i on-line undervisnngen

Aktiv on-line undervisning

Kære elever

Håber I alle har haft en dejlig jul og nu er klar til at komme i gang igen.

Det er jo desværre ikke ved at mødes på skolen, men i stede ved at vise, at I er aktive og deltagende hjemmefra.

HUSK DERFOR!

Du skal være opmærksom på, at skoleydelse kun gives til aktive elever, så derfor er det vigtigt, at du lever op til nedenstående punkter.

Du skal gøre følgende for at være aktiv som elev:

 • Dagligt være i kontakt med din kontaktlærer pr. sms, mail eller telefon
 • Overhold dine aftaler med skolen
 • Svare på alle henvendelser fra FGU Midt-Vest
 • Hver dag holde dig orienteret på FGU Midt-Vest’ hjemmeside www.fgumv.dk , hvor skolen løbende lægger informationer ud
 • Lave de opgaver som dine lærere stiller dig, og tage kontakt til dine lærere hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at løse opgaven. Dine lærere vil vurdere, hvor mange opgaver du skal lave.

Ovenstående er indtil videre gælder frem til og med den 17. januar, og så må vi følge, om der kommer nye meldinger fra Statsministeriet

Pas godt på hinanden og hold humøret oppe laughing

Venlig hilsen FGU Midt-Vest

Godt Nytår – Info til alle elever!

Grundet de nye restrektioner starter vi 2021 op på en lidt anderledes måde end vi havde regnet med. Det betyder, at du ikke skal møde fysisk op på skolen! I løbet af tirsdag den 5. januar vil du blive kontaktet af din kontaktlærer, som vil orientere dig om, hvordan du skal forholde dig til online-undervisningen i den kommende tid.

Indtil videre gælder de nye restrektioner frem til og med den 17. januar 2021. Vi vil løbende følge udviklingen og opdatere hjemmesiden og vores Facebook side,

Godt Nytår til alle – pas på hinanden!

Bedste hilsner

FGU Midt-Vest

COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 17. januar 2021

Regeringen har, i lyset af den nuværende smittesituation og på baggrund for sundhedsmyndighedernes anbefaling, besluttet, at de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 17. januar.

Eleverne på FGU er dermed fortsat hjemsendte, og skal fortsat have nødundervisning. Der vil senere i dag komme en udmelding om, hvorledes eleverne på FGU Midt-Vest skal forholde sig. Medarbejderne opfordres til, at orientere sig via deres arbejdsmail.

Godt Nytår – Pas godt på hinanden 

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

Gitte Pedersen Viftrup

Ny direktør brænder for at skabe rammer, så unge mennesker kan udvikle deres evner og talenter

Gitte Pedersen Viftrup er pr. 1. januar 2021 ansat som ny direktør for FGU Midt-Vest, der dækker kommunerne Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern.

Det er en yderst erfaren direktør, der skal stå for at forsætte udviklingen af den nye forberedende grunduddannelse, FGU, i de tre kommuner. Gitte Pedersen Viftrup har et solidt afsæt i uddannelsesverdenen og knap 15 års erfaring med ledelse af en uddannelsesadministration, herunder udvikling af uddannelser, studievejledning og øvrige indsatser omkring studiestøtte til unge mennesker.

Jeg er meget optaget af, at vores unge mennesker får de bedste rammer til at udvikle deres evner og talenter. Målet må være at vores unge mennesker evner at mestre eget liv og får mod på at skabe sig den bedste start på voksenlivet. Med FGU har Danmark fået et nationalt og lokalt sammenhængende uddannelsessystem, der er målrettet de unge, som skal forberedes til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det giver så meget mening, siger Gitte Pedersen Viftrup, der glæder sig til fortsat at udvikle FGU sammen med alle de kompetente lærere og ledere ved FGU Midt-Vest.

Gitte kommer bl.a. fra en stilling som mangeårig Vejlednings- og Studiestøttechef på Aarhus Universitet og senest har hun iværksat egen virksomhed, der tilbyder rådgivning til uddannelsesinstitutioner og unge mennesker:

FGU Midt-Vest står i en utrolig spændende position som ny uddannelsesinstitution. Der er et fantastisk potentiale, der bygger på den virketrang og alle de gode ideer, der er blevet skabt af medarbejdere og ledere ved FGU Midt-Vest i det forgangne år, hvor FGU har eksisteret. Jeg vil understøtte en robust proces, hvor tingene fortsat udvikles med et helhedsblik og udsyn. Dette i dialog med samarbejdspartnere, aftagere og interessenter, og med respekt for den stærke faglighed, der kendetegner de mange ildsjæle ved FGU Midt-Vest. Det er med en topmotiveret og menneskeorienteret indstilling samt en rygsæk fyldt med mange års viden og erfaringer, at jeg hermed sætter mig selv i spidsen for den fortsatte udvikling, siger Gitte Pedersen Viftrup.

Borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen, er formand for bestyrelsen ved FGU Midt-Vest. Han glæder sig til samarbejdet med den kommende direktør og udtaler: Gitte er en meget stærk personaleleder og yderst erfaren i ledelse af ledere. Hun har fokus på godt arbejdsmiljø og afdelinger i trivsel. Gitte er desuden en robust forandringsleder, der evner strategisk ledelse, professionel drift, forretningstransformation, tydelig kommunikation og har et stort fokus på sammenhængskraft i organisationer. Samtidig er hun vant til at være leder på flere matrikler. Det har vi alt sammen brug for i det fortsatte arbejde med at etablere FGU-institutionen Midt-Vest. Gitte brænder desuden for de unge mennesker og deres udvikling. Det er kompetencer, som bestyrelsen sætter stor pris på.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Gitte Pedersen Viftrup. Der var 32 ansøgere til stillingen. Gitte Pedersen Viftrup tiltræder 1. januar 2021.

Om Gitte Pedersen Viftrup

 • Stilling: Direktør for FGU-institutionen Midt- Vest (Ikast – Brande, Herning, Ringkøbing – Skjern Kommuner)
 • Alder: 48 år
 • Uddannelse: cand.mag. i Æstetik og kultur fra Aarhus Universitet (AU), Internationalt certificeret coach (ICC) & stress-og life-coach (ICC), flere uddannelser inden for ledelse, jura og studievejledning. Desuden uddannet hhv. proceskonsulent og projektleder. Gitte har undervisningskompetence i Dansk og kunst/kultur-fag, og har undervisningserfaring fra flere sammenhænge.
 • Tidligere jobs: Chef for funktionsområdet Studiestøtte ved Aarhus Universitet, Vejledningschef ved Aarhus Universitet, Leder af Studiekontoret ved Fakultetet Science & Technology, Uddannelsesrådgiver ved Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, Underviser ved hhv. Handelsskole, Folkeuniversitetet med flere, aktiv i Ungdomsskoleregi. Senest indehaver af virksomheden LeadbyAdvice.

FAKTA OM FGU

NYE TILTAG

Kære alle

På grund af den stigende smittespredning i Danmark har regeringen indført en række nye tiltag, læs mere på coronasmitte.dk. På børne- og undervisningsområdet drejer det sig blandt andet om:

 • FGU elever som skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen.
 • Eleverne skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning eller er i gang på deres respektive værksteder.
 • FGU-lærer der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer.

Ovennævnte tiltag på børne- og undervisningsområdet træder i kraft den 29. oktober og gælder til den 2. januar 2021.

SÅDAN BRUGER DU MUNDBIND KORREKT 😷

Det bedste du kan gøre for at undgå smitte med ny coronavirus er at følge de generelle råd om fx at isolere dig, når du er syg, holde afstand og huske god håndhygiejne. Men i særlige situationer, hvor det ikke er muligt at følge de generelle råd, kan man bruge mundbind.

Det er vigtigt, at mundbindet bliver brugt korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du nemlig at få spredt virus og bakterier, som sidder på mundbindet til, dig selv og andre. I videoen her viser Helle Amtsbiller fra Statens Serum Institut, der er specialuddannet hygiejnesygeplejerske, hvordan man bruger mundbindet korrekt.

Sådan bruger du mundbind korrekt

Ny alvorlig COVID-19 smitte

Brev til forældre (002)

Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.

Til det vil vi bede om din hjælp.

I forbindelse med ovenstående kan vi oplyse, at  FGU Midt-Vest afdelingerne ikke har fælles morgenmad på skolen, men morgenmad i opdelte sektioner med behørig afstand mellem eleverne, og hvor vi følger alle vores forholdsregler for at undgå COVID-19 smitte – håndvask, afspritning, engangshandsker ved udlevering af morgenmad mv.”

Pas godt på hinanden – venlig hilsen FGU Midt-Vest

Retningslinjer vedr. selvisolation

·        hvor længe man skal være i selvisolation (ifølge Sundhedsstyrelsen pr. 12. august)

·        hvornår man fysisk må vende tilbage på skolen – efter at have været i selvisolation

Nedennævnte omhandler retningslinjer for selvisolation, hvornår man fysisk må møde på skolen igen og hvor længe man modtager fjernundervisning i stedet for at være på skolen – hvis man har været smittet med COVID-19 eller har været udsat for smitte.

For at passe ekstra godt på hinanden, vælger vi på FGU Midt-Vest i visse situationer – ud fra et forsigtighedsprincip – at gennemføre undervisningen som fjernundervisning.

Man er smittet, men har ikke symptomer

Sundhedsstyrelsens anbefaling:

Hvis man er konstateret smittet og ikke har symptomer, så skal man gå i selvisolation i 7 dage fra den dag hvor testen er taget.

Særlig beslutning for elever på FGU Midt-Vest

Når selvisolationen er ophævet får man fjernundervisning i yderligere 7 dage. Man må derfor tidligst møde – fysisk på skolen – 14 dage efter, at man er konstateret smittet.

Man er konstateret smittet og har symptomer:

Sundhedsstyrelsens anbefaling:

Hvis man er konstateret smittet og hvis man har symptomer, så skal man gå i selvisolation. Man skal have været symptomfri i 48 timer, inden man må ophøre med selvisolationen.

Særlig beslutning for elever på FGU Midt-Vest

Selvom man må gå ud af selvisolationen – efter at have været symptomfri i 48 timer – så må man ikke fysisk møde på skolen før tidligst 7 dage efter, at selvisolationen er ophævet og tidligst 14 dage efter, at man er konstateret smittet. I stedet gennemføres undervisningen som fjernundervisning med den pågældende.

Man er hjemsendt, fordi man har været i nær kontakt med en smittet

Har man været i nær kontakt med en smittet på skolen, vil man blive sendt hjem i selvisolation.

Man vil hver især blive kontaktet af Sundhedsstyrelsen for patientsikkerhed med nærmere information og vejledning.

Man vil skulle testes for COVID-19 2 gange. Hvis første test er negativ må selvisolationen ophæves, men man skal stadig tage test nr. 2. Er test nr. 2 positiv (smittet med COVID-19) så følges ovennævnte retningslinjer.

Kontakter

Kontakt egen læge ved symptomer på COVID-19

Spørgsmål vedrørende kontaktopsporing og test                   Coronasporing tlf. 32 32 05 11

Corona hotline                                                                                      Tlf. 70 20 02 33

 

Informationsfoldere fra Sundhedsstyrelsen

”Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB

 

”Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus”

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx

Orientering fra FGU Midt-Vest´ bestyrelse

Bestyrelsen for FGU Midt-Vest meddeler, at direktør Thomas Dalgaard pr. dags dato fratræder sin stilling på FGU Midt-Vest. Skoleleder Johnny Svenné Olsen konstitueres til daglig leder.

Henvendelser vedrørende fratrædelsen bedes rettes til bestyrelsesformand Ib Lauritsen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for FGU Midt-Vest

 

22. juli 2020

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Download plakater: Forebyg smitte

Hvad er symptomerne?

 • Coronavirus/COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. 
 • Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte. 
 • Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med coronavirus/COVID-19 smittespredning (se tabel nedenfor), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg. 
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region:

 • Region Hovedstaden, Akuttelefon: 1813
 • Region Nordjylland, Lægevagten: 70 150 300
 • Region Midtjylland, Lægevagten: 70 11 31 31
 • Region Sjælland, Lægevagten: 70 15 07 00
 • Region Syddanmark, Lægevagten: 70 11 07 07

Se kort over regionerne med telefonnumre