Nyheder

Gode råd om mental sundhed

Få inspiration til, hvordan du får en god hverdag og kommer godt igennem epidemien med COVID-19.

Du kan her læse 11 god råd til, hvordan du holder dig mentalt sund under epidemien, bl.a.

 • Hold dig fysisk aktiv
 • Skab struktur i hverdagen
 • Hold kontakten med omverdenen
 • Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem

Find mere inspiration her.  

25. marts 2020

FORLÆNGELSE AF LUKKEPERIODE GRUNDET COVID-19

På baggrund af Statsministeriets pressemøde i går, vil FGU Midt-Vest forsat være lukket frem til og med den 13. april. Du skal være opmærksom på, at skoleydelse kun gives til aktive elever, så derfor er det vigtigt, at du er aktiv.

Du skal gøre følgende for at være aktiv som elev:

 • Dagligt være i kontakt med din kontaktlærer pr. sms, mail eller telefon
 • Svare på alle henvendelser fra FGU Midt-Vest
 • Hver dag holde dig orienteret på FGU Midt-Vest’ hjemmeside www.fgumv.dk , hvor skolen løbende lægger informationer ud
 • Tilmelde dig skolens Facebookside. Du finder link på FGU Midt-Vest’ hjemmeside, og holde dig orienteret om nyheder på Facebooksiden
 • Lave de opgaver som dine lærere stiller dig, og tage kontakt til dine lærere hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at løse opgaven. Dine lærere vil vurdere, hvor mange opgaver du skal lave.

I første omgang gælder det til og med den 13. april, og så må vi følge, om der kommer nye meldinger fra Statsministeriet.

Pas godt på hinanden og hold humøret oppe 😊

Mvh FGU Midt-Vest

24. marts 2020

Kontakten er meget vigtig

Kære elever

Vi arbejder på at holde kontakten til jer.  Hvis I får skoleydelse, er det meget vigtigt, at vi kan få fat I jer.

Altså:

 • Tag telefonen, når den ringer. Det er meget vigtigt, at du er i dialog med din lærer
 • Tag kontakt til din lærer, hvis du ikke kan forstå dine opgaver.

Pas godt på hinanden og hold humøret oppe – Venlig hilsen FGU Midt-Vest

 

19. marts 2020

Information til elever vedrørende madordning.

I den periode, hvor FGU Midt-Vest er lukket på grund af risikoen for Corona-smitte, vil der ikke blive trukket kostpenge. Det vil sige, at ingen elever vil blive trukket for kost i deres skoleydelse fra torsdag den 12. marts, og frem til FGU Midt-Vest åbner op igen. 

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

16. marts 2020

Alle elever vil få løn i lukkeperioden ifm. COVID-19

På baggrund af pressemødet i Statsministeriet i går har ledelsen i FGU Midt-Vest som bekendt besluttet, at institutionen lukker for elever og lærere fra i dag.

Alle elever vil i den kommende periode blive registreret som fremmødte, og de vil derfor få skoleydelse. I løbet af den kommende periode vil alle elever også blive kontaktet af en af deres lærere. FGU Midt-Vest  vil så vidt muligt forsøge at holde kontakten til eleverne, og der kan også blive udleveret opgaver i et mindre omfang.

Det er meget vigtigt, at elever, som bliver sat i karantæne af myndighederne eller endda får konstateret COVID19, kontakter deres lærer eller den lokale skoleleder se her: Ikast – HerningSkjern. FGU Midt-Vest har brug for at have et overblik over, hvor stor spredningen er hos elever og lærere. 

FGU Midt-Vest vil opfordre alle elever til at undgå sociale sammenhænge. Det kan være fristende at invitere venner over eller lignende, men vi vil gerne opfordre til at følge Statsministeriets anvisninger og så vidt muligt at undgå at samles så smitten breder sig. 

FGU Midt-Vest opdaterer løbende hjemmesiden og Facebook, så hold jer opdateret her.

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

13. marts 2020 

FGU MIDT-VEST holder lukket grundet Coronavirus

På baggrund af pressemødet i statsministeriet her til aften har ledelsen i FGU Midt-Vest besluttet, at institutionen lukker for elever og lærere fra i dag. Det vil sige, at al undervisning og alle møder på afdelingerne i Ikast, Herning og Skjern er aflyst torsdag og fredag. 

Statsminister Mette Frederiksen meldte som bekendt ud, at alle institutioner er lukket fra på mandag og de efterfølgende 14 dage. Ledelsen holder møde i morgen kl. 9.00 for at drøfte, hvordan såvel elever som medarbejdere skal forholde sig de næste 14 dage.

Det betyder at der ikke er undervisning fra i morgen d. 12 marts til og med d. 27 marts. Alle elever vil få skoleydelse i denne periode.

Alle elever, forældre og pårørende bedes holde sig opdateret på skolens hjemmeside og/eller Facebook. Har du spørgsmål så kontakt din lærer eller skoleleder

Venlig hilsen

FGU Midt-Vest

11. marts 2020

Information vedr. Corona/COVID-19

FGU Midt-Vest følger situationen vedrørende Corona/COVID-19 tæt, og vi holder os opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Elever, forældre, samarbejdspartnere og medarbejdere kan holde sig informeret på skolens hjemmeside, hvor vi løbende lægger informationer op og kommunikerer de retningslinjer, som vi som skole sætter i værk.

De seneste anbefalinger opfordrer alle til at medvirke til at udvise rettidig omhu og undgå unødvendig risiko for smittespredning. At vi alle gør en indsats for at undgå, at sundhedsvæsnet ikke overbelastes og sikre at den kan hjælpe dem, der har brug for hjælp. FGU Midt-Vest er pt. ikke bekendt med, at vi har elever, der af sundhedsmyndighederne er blevet sendt i karantæne.

Vi har i dag været i kontakt med patientsikkerhedsstyrelsens hotline med de spørgsmål vi har om, hvordan  vi som virksomhed skal agere hvis:

 • En ægtefælle er sendt hjem i karantæne
 • Ens barn/børn er sendt hjem i karantæne
 • Man har været i direkte eller indirekte kontakt med en som er eller har været i karantæne.

 

Vi får følgende vejledning:

 • Hvis der ikke er konstateret virus, skal man fortsætte med at leve livet som man ellers ville gøre. Karantæne er ”kun” en sikkerhedsforanstaltning. Man skal selvfølgelig være opmærksom på symptomer på egen krop og eventuelt kontakte egen læge.
 • Hvis der er konstateret virus, skal man kontakte egen læge – lægen vurderer, om man skal sættes i karantæne.

Det er dermed de sundhedsfaglige myndigheder, der kan sætte os i karantæne.

I forhold til ovenstående spørgsmål betyder det altså, at vi ikke skal foretage os noget. Hvis det viser sig, at der bliver konstateret virus i ovenstående tilfælde, skal egen læge kontaktes for det videre forløb.

Er man i tvivl om, hvad man skal gøre, skal man indledningsvis orientere sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 7020 0233 og/eller kontakte egen læge. Efterfølgende er det vigtigt, at man kontakter skolens/institutionens leder, hvis man bliver sat i karantæne af de sundhedsfaglige myndigheder.

Venlig hilsen

FGU Midt-Vest

 

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Download plakater: Forebyg smitte

Hvad er symptomerne?

 • Coronavirus/COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. 
 • Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte. 
 • Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med coronavirus/COVID-19 smittespredning (se tabel nedenfor), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg. 
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region:

 • Region Hovedstaden, Akuttelefon: 1813
 • Region Nordjylland, Lægevagten: 70 150 300
 • Region Midtjylland, Lægevagten: 70 11 31 31
 • Region Sjælland, Lægevagten: 70 15 07 00
 • Region Syddanmark, Lægevagten: 70 11 07 07

Se kort over regionerne med telefonnumre

Ledige jobs

Vi har pt. ingen ledige stillinger

Uopfordrede ansøgninger:

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Der er dog ingen garanti for at ansøgningerne kommer med i en eventuel senere ansættelsesrunde, idet FGU Midt-Vest som udgangspunkt opslå alle stillinger på hjemmesiden og/eller på jobnet.dk.
Vi bruger lejlighedsvis de uopfordrede ansøgninger til at rekruttere timelærere til vikardækning.
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til thda@fgumv.dk