Nyheder

Herning skolen åbner igen

Kære elever på FGU Midt-Vest, Herning

Vi mødes alle sammen igen på skolen i morgen tirsdag den 18. august, kl. 08.25 til 1. lektion.

Vær opmærksom på, at der ikke er morgenmad i morgen. Vi har derfor rykket starttidspunktet til kl. 08.25.

Vi får frokost i Take Away form – ligesom vi plejer!

 

Vi glæder os meget til at se jer igen!

 

Med venlig hilsen

Anette

Skoleleder

Retningslinjer vedr. selvisolation

·        hvor længe man skal være i selvisolation (ifølge Sundhedsstyrelsen pr. 12. august)

·        hvornår man fysisk må vende tilbage på skolen – efter at have været i selvisolation

Nedennævnte omhandler retningslinjer for selvisolation, hvornår man fysisk må møde på skolen igen og hvor længe man modtager fjernundervisning i stedet for at være på skolen – hvis man har været smittet med COVID-19 eller har været udsat for smitte.

For at passe ekstra godt på hinanden, vælger vi på FGU Midt-Vest i visse situationer – ud fra et forsigtighedsprincip – at gennemføre undervisningen som fjernundervisning.

Man er smittet, men har ikke symptomer

Sundhedsstyrelsens anbefaling:

Hvis man er konstateret smittet og ikke har symptomer, så skal man gå i selvisolation i 7 dage fra den dag hvor testen er taget.

Særlig beslutning for elever på FGU Midt-Vest

Når selvisolationen er ophævet får man fjernundervisning i yderligere 7 dage. Man må derfor tidligst møde – fysisk på skolen – 14 dage efter, at man er konstateret smittet.

Man er konstateret smittet og har symptomer:

Sundhedsstyrelsens anbefaling:

Hvis man er konstateret smittet og hvis man har symptomer, så skal man gå i selvisolation. Man skal have været symptomfri i 48 timer, inden man må ophøre med selvisolationen.

Særlig beslutning for elever på FGU Midt-Vest

Selvom man må gå ud af selvisolationen – efter at have været symptomfri i 48 timer – så må man ikke fysisk møde på skolen før tidligst 7 dage efter, at selvisolationen er ophævet og tidligst 14 dage efter, at man er konstateret smittet. I stedet gennemføres undervisningen som fjernundervisning med den pågældende.

Man er hjemsendt, fordi man har været i nær kontakt med en smittet

Har man været i nær kontakt med en smittet på skolen, vil man blive sendt hjem i selvisolation.

Man vil hver især blive kontaktet af Sundhedsstyrelsen for patientsikkerhed med nærmere information og vejledning.

Man vil skulle testes for COVID-19 2 gange. Hvis første test er negativ må selvisolationen ophæves, men man skal stadig tage test nr. 2. Er test nr. 2 positiv (smittet med COVID-19) så følges ovennævnte retningslinjer.

Kontakter

Kontakt egen læge ved symptomer på COVID-19

Spørgsmål vedrørende kontaktopsporing og test                   Coronasporing tlf. 32 32 05 11

Corona hotline                                                                                      Tlf. 70 20 02 33

 

Informationsfoldere fra Sundhedsstyrelsen

”Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB

 

”Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus”

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx

Til elever og forældre på FGU Midt-Vest afdeling Herning

En af vores elever på linjen Byg og Bolig, er desværre testet positiv med COVID-19. Eleven var i skole onsdag den 5. august og har været sygemeldt herefter.

For elever på FGU Midt-Vest, Herning betyder det følgende

Har du været i tæt kontakt med den pågældende elev, skal du holde dig hjemme, indtil du er blevet testet negativ (ikke har COVID-19). Det gælder elever på linjen Byg og Bolig, plus enkelte andre der har været i tæt kontakt med den pågældende elev. Navnene på de elever og lærere, som har været i tæt kontakt med den pågældende, er videregivet til Styrelsen for patientsikkerhed. Du vil blive kontaktet direkte pr. telefon eller mail med besked om, hvordan du skal forholde dig med hensyn til testning – hvor og hvordan.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi på FGU Midt-Vest i Herning, desuden valgt at sende alle vores elever og lærere hjem til fjernundervisning i en uge. Også de elever som ikke har været i tæt kontakt med den pågældende elev. Dette som en ekstra sikkerhed, så vi passer på hinanden.

I den periode hvor du er hjemsendt, vil skolen desuden blive gjort ekstra meget rent, og gjort klar til start igen.

Læs mere om ”Nær kontakt til Coronasmittet” på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452

Information til forældre i tilfælde af COVID 19 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Hvis du bliver syg

Får du symptomer på COVID-19, skal du straks kontakte din læge med henblik på at blive testet. Er din test positiv (smittet med COVID-19), skal du kontakte din kontaktlærer på skolen med det samme. Du må ikke møde på skolen, hvis du er COVID-19 smittet, eller har mistanke om Corona smitte.

Link til bestilling af tid til testning https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/testcenter-danmark—teststeder-i-region-midtjylland/

Hold dig orienteret på hjemmesiden

Husk at holde dig orienteret her på hjemmesiden, hvor informationer, startdato mv løbende lægges ud.

Hvornår skal jeg møde igen?

Vi er i situationen glade for, at vi her efter sommerferien, valgte at fortsætte med de Corona forebyggende retningslinjer, som vi tidligere indførte. Det betyder, at alle har været opdelt i sektioner med separate indgange, toiletter, pauseområder mv.  Vi håber således, at vi kan få inddæmmet smitten hurtigst muligt. Foreløbig er hjemsendelsen derfor sat til at vare til 1 uge. For dig betyder det, at du skal møde igen tirsdag morgen den 18. august, med mindre andet fremgår af hjemmesiden.

Fjernundervisning

Fra onsdag den 11. august gennemføres undervisningen som fjernundervisning.

Hvis du har brug for at låne en PC, kan du kontakte din kontaktlærer.

På PGU følger du dit normale skema, det vil sige, at du har dansk som fjernundervisning, når du plejer at have dansk og så videre.

På AGU har du fjernundervisning i et fag hver enkelt ugedag. Din kontaktlærer vil informere dig om dit skema under hjemsendelsen.

Husk, at du skal være aktiv for at få skoleydelse, også selvom der er tale om fjernundervisning.

Spørgsmål

For yderligere oplysninger kontakt gerne din kontaktlærer, eller skoleleder Anette Hammer på telefon 53 72 92 01.

Pas godt på hinanden – hilsen

FGU Midt-Vest

11.08.2020

Orientering fra FGU Midt-Vest´ bestyrelse

Bestyrelsen for FGU Midt-Vest meddeler, at direktør Thomas Dalgaard pr. dags dato fratræder sin stilling på FGU Midt-Vest. Skoleleder Johnny Svenné Olsen konstitueres til daglig leder.

Henvendelser vedrørende fratrædelsen bedes rettes til bestyrelsesformand Ib Lauritsen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for FGU Midt-Vest

 

22. juli 2020

FGU Midt-Vest får støtte til projekt for ordblinde

 

I august 2019 åbnede den forberedende grunduddannelse FGU Midt-Vest i Ikast, Herning og Skjern. Nu har den nye ungdomsuddannelse fået støtte til at udvikle et ordblindevenligt undervisningsmiljø.

Den forberedende uddannelse er en uddannelse for unge, som enten ikke har helt klarhed over, hvilken uddannelsesvej de vil følge, men den er også for de unge, som ikke har kompetencerne til at komme ind på den ønskede uddannelse. FGU Midt-Vest har eksisteret i knapt et år, og nu har Egmont Fonden valgt at støtte et projekt målrettet de ordblinde elever.

Projektet på FGU handler om at udvikle et undervisningsmiljø, hvor unge ordblinde kan hjælpe og støtte hinanden, og hvor de får nogle redskaber, som kan bruges til at komme i videre uddannelse eller job. Projektet kan således bidrage til at den andel af unge ordblinde på FGU Midt-Vest i højere grad kan komme videre i uddannelsessystemet.

Ordblindevejleder Lene Bang Christensen udtaler om projektet: ”Jeg er rigtig glad for, at vi har sat gang i dette projekt. Jeg tror, at det kommer til at gøre en stor forskel for de unge mennesker. Vi vil rigtig gerne hjælpe ordblinde elever videre på Erhvervsuddannelse, Gymnasium, HF eller andre ungdomsuddannelser, og det kan projektet hjælpe med.”

 

Egmont Fonden

Egmont Fonden arbejder for, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, heriblandt også de ordblinde unge. Ifølge undersøgelser, som er gennemført af Epinion til brug for Egmont Rapporten 2018, klarer ordblinde sig generelt dårligere i uddannelsessystemet end andre unge. Ordblinde får markant lavere karakterer i alle grundskolens prøvefag, og tre ud af ti ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som blandt deres ikke ordblinde jævnaldrende.

”Mange ordblinde elever på FGU’erne har brug for særlig støtte, herunder at finde tro på, at de godt kan gennemføre en uddannelse. Derfor er vi i Egmont Fonden glade for støtte FGU Midt-Vest i at udvikle ordblindevenlige undervisningsmiljøer, hvor de unge i høj grad bliver inddraget. Vi tror, at disse erfaringer kan være værdifulde for alle FGU’er i Danmark og bliver spredt, så endnu flere unge kan få glæde deraf”, siger Camilla Bjerre Damgaard, programchef i Egmont Fonden.

Direktør i FGU Midt-Vest, Thomas Dalgaard, er særdeles glad for Egmont Fondens støtte.

FGU Midt-Vest har en vision om, at vi vil være de bedste til at hjælpe unge videre i uddannelse eller job. Dette projekt gør, at vi kan udvikle et undervisningsmiljø, og dermed forbedre deres muligheder for i fremtiden at få lige netop den uddannelse, de ønsker”, siger han og tilføjer, at FGU Midt-Vest gerne vil være med til at ændre på statistikken for ordblinde unge.

30. juni 2020

FGU Midt-Vest politik vedr. Corona og ferie

Kære elever og medarbejdere

FGU Midt-Vest forbeholder sig retten til at hjemsende både medarbejdere og elever uden løn, hvis de rejser til lande, hvortil rejsevejledningen er rød/orange. Det vil sige, at både medarbejdere og elever vil blive hjemsendt i minimum 14 dage og trukket i løn, hvis de rejser til et land, hvortil ministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Vi forventer, at både lærere og elever i den hjemsendte periode – ca. på dag 10 – gennemfører en Coronatest og først vender tilbage, når denne er negativ.

FGU Midt-Vest forventer desuden, at hvis man som medarbejder eller elev rejser til udlandet, så følger man Udenrigsministeriets særlig rejseråd i en tid med COVID-19.

FGU Midt-Vest ønsker at følge et forsigtighedsprincip og udvise rettidig omhu, således vi undgår unødvendig risiko for smittespredning.

Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Vi ønsker alle en god sommer cool

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

18. juni 2020

SÅ ER DER BREV FRA JERES SKOLELEDER

Kære elever

Torsdag den 7. maj meddelte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at FGU må åbne igen mandag den 18. maj 2020.

Skolegangen bliver helt sikkert anderledes og ikke som i kender det fra før den store stygge CORONA tog fat om verden.

Brev til Ringkøbing-Skjern elever og forældre

Brev til Herning elever og forældre

Brev til Ikast elever og forældre

Vi glæder os til at se jer alle igen

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

12. maj 2020

FGU må åbne igen fra den 18. maj 2020

FGU Midt-Vest kan genåbne igen den 18. maj

På torsdagens pressemøde glemte statsminister Mette Frederiksen godt nok at nævne FGU, MEN nu er det en realitet, at FGU Midt-Vest kan genåbne igen den 18. maj. Genåbningen skal naturligvis ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor kan vi først give mere information i begyndelsen af næste uge. Alle elever vil få mere information om genåbningen af enten den lokale skoleleder eller deres lærer.

Vi glæder os til at se jer alle igen laughing

Venlig hilsen FGU Midt-Vest

 7. maj 2020

INGEN PRØVER GRUNDET COVID-19

Kære elever

Der er indgået ”Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet”. Aftalen indeholder et lille afsnit om FGU, som lyder:

”Partierne er også enige om, at elever på den forberedende grunduddannelse på grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen i foråret ikke skal til prøver i år, og at eleverne derfor får standpunktskarakterer i stedet for prøvekarakterer.”

I kan se hele nyheden her: Aftale om prøveafholdelse 

VIGTIGT!

Det betyder at du som fgu-elev forsat skal være aktiv og overholde dine aftaler, så din lærer har en reel mulighed for at give dig en standspunktkarakter.

Det vil være din standpunktskarakter, som du skal bruge for at komme ind på den ungdomsuddannelse du ønsker dig.

Husk at være aktive og overhold aftalerne 😊

Venlig hilsen FGU Midt-Vest

14. april 2020 

VÆR AKTIV OG OVERHOLD AFTALERNE 

Kære elever

Håber i alle har haft en dejlig påske og nu er klar til at komme i gang igen.

Det er jo desværre ikke ved at mødes på skolen, men ved forsat at vise, at I er aktive og deltagende hjemmefra.

HUSK!

Du skal være opmærksom på, at skoleydelse kun gives til aktive elever, så derfor er det vigtigt, at du lever op til nedenstående punkter.

Du skal gøre følgende for at være aktiv som elev:

 • Dagligt være i kontakt med din kontaktlærer pr. sms, mail eller telefon
 • Overhold dine aftaler med skolen
 • Svare på alle henvendelser fra FGU Midt-Vest
 • Hver dag holde dig orienteret på FGU Midt-Vest’ hjemmeside www.fgumv.dk , hvor skolen løbende lægger informationer ud
 • Så vidt det er muligt, så tilmeld dig skolens Facebookside. Du finder link på FGU Midt-Vest’ hjemmeside.
 • Lave de opgaver som dine lærere stiller dig, og tage kontakt til dine lærere hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at løse opgaven. Dine lærere vil vurdere, hvor mange opgaver du skal lave.

Ovenstående er indtil videre gælder frem til og med den 10. maj, og så må vi følge, om der kommer nye meldinger fra Statsministeriet.

Pas godt på hinanden og hold humøret oppe 😊

Venlig hilsen FGU Midt-Vest

14. april 2020

FGU MIDT-VEST VIL FORSAT FORBLIVE NEDLUKKET

Kære elever

Statsminister Mette Frederiksen har i går mandag den 6. april meddelt, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af COVID-19.

Desværre er FGU ikke med i den første fase af institutioner der langsomt skal åbne op igen. Det betyder, at vi IKKE skal møde fysisk efter påske. Vi fortsætter på FGU Midt-Vest med virtuel undervisning fra og med tirsdag efter påske på samme måde som vi kender det fra perioden inden påske.

Undervisningsministeriets udmelding er lige nu, at FGU forbliver lukkede efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj 2020

Hold dig opdateret

Hold dig løbende opdateret på nyheder omkring regeringens beslutninger i forhold til Corona, også i ferien på henholdsvis skolens hjemmeside www.fgumv.dk samt på skolens Facebook-side https://www.facebook.com/FGUMV/. Der kan muligvis i løbet af Påsken komme en udmelding om prøver og eksaminer

God Påske – hold humøret oppe og pas forsat godt på hinanden

Venlig hilsen FGU Midt-Vest

7. APRIL 2020

Du skal ikke møde den 14. april 

Kære elever

FGU Midt-Vest holder påskeferie til og med mandag den 13. april 2020. Når ferien slutter, skal du ikke møde op på skolen igen. Vi fortsætter den virtuelle undervisning tirsdag den 14. april.

Hold dig opdateret på skolens hjemmeside og Facebookside. Vi afventer en udmelding fra undervisningsministeren om, hvornår vi skal begynde en genåbning af skolen.

Så snart vi ved, hvornår skolen åbner igen, får du besked.

Rigtig god påskeferie.

Hilsen FGU Midt-Vest

3. april 2020

PÅSKEFERIE FRA DEN 6. APRIL TIL OG MED DEN 13. APRIL 2020

Påsken nærmere sig med raske skridt og det betyder, at FGU Midt-Vest holder ferie i perioden fra og med mandag den 6. april til og med mandag den 13. april. I ferien skal du hverken aflevere noget eller være i kontakt med din lærer. Du får naturligvis løn under ferien.

Hold dig opdateret

Hold dig løbende opdateret på nyheder omkring regeringens beslutninger i forhold til Corona, også i ferien. Lige nu ved vi ikke hvad der skal ske efter den 13. april, derfor er det vigtigt at du holder dig orienteret (også i Påskeferien) på henholdsvis skolens hjemmeside www.fgumv.dk samt på skolens Facebook-side https://www.facebook.com/FGUMV/ , for at vide hvad der sker på den anden side af ferien.

God Påske – hold humøret oppe og pas forsat godt på hinanden 😊

Mvh. FGU Midt-Vest

1. april 2020

Gode råd om mental sundhed

Få inspiration til, hvordan du får en god hverdag og kommer godt igennem epidemien med COVID-19.

Du kan her læse 11 god råd til, hvordan du holder dig mentalt sund under epidemien, bl.a.

 • Hold dig fysisk aktiv
 • Skab struktur i hverdagen
 • Hold kontakten med omverdenen
 • Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem

Find mere inspiration her.  

25. marts 2020

FORLÆNGELSE AF LUKKEPERIODE GRUNDET COVID-19

På baggrund af Statsministeriets pressemøde i går, vil FGU Midt-Vest forsat være lukket frem til og med den 13. april. Du skal være opmærksom på, at skoleydelse kun gives til aktive elever, så derfor er det vigtigt, at du er aktiv.

Du skal gøre følgende for at være aktiv som elev:

 • Dagligt være i kontakt med din kontaktlærer pr. sms, mail eller telefon
 • Svare på alle henvendelser fra FGU Midt-Vest
 • Hver dag holde dig orienteret på FGU Midt-Vest’ hjemmeside www.fgumv.dk , hvor skolen løbende lægger informationer ud
 • Tilmelde dig skolens Facebookside. Du finder link på FGU Midt-Vest’ hjemmeside, og holde dig orienteret om nyheder på Facebooksiden
 • Lave de opgaver som dine lærere stiller dig, og tage kontakt til dine lærere hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at løse opgaven. Dine lærere vil vurdere, hvor mange opgaver du skal lave.

I første omgang gælder det til og med den 13. april, og så må vi følge, om der kommer nye meldinger fra Statsministeriet.

Pas godt på hinanden og hold humøret oppe 😊

Mvh FGU Midt-Vest

24. marts 2020

Kontakten er meget vigtig

Kære elever

Vi arbejder på at holde kontakten til jer.  Hvis I får skoleydelse, er det meget vigtigt, at vi kan få fat I jer.

Altså:

 • Tag telefonen, når den ringer. Det er meget vigtigt, at du er i dialog med din lærer
 • Tag kontakt til din lærer, hvis du ikke kan forstå dine opgaver.

Pas godt på hinanden og hold humøret oppe – Venlig hilsen FGU Midt-Vest

 

19. marts 2020

Information til elever vedrørende madordning.

I den periode, hvor FGU Midt-Vest er lukket på grund af risikoen for Corona-smitte, vil der ikke blive trukket kostpenge. Det vil sige, at ingen elever vil blive trukket for kost i deres skoleydelse fra torsdag den 12. marts, og frem til FGU Midt-Vest åbner op igen. 

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

16. marts 2020

Alle elever vil få løn i lukkeperioden ifm. COVID-19

På baggrund af pressemødet i Statsministeriet i går har ledelsen i FGU Midt-Vest som bekendt besluttet, at institutionen lukker for elever og lærere fra i dag.

Alle elever vil i den kommende periode blive registreret som fremmødte, og de vil derfor få skoleydelse. I løbet af den kommende periode vil alle elever også blive kontaktet af en af deres lærere. FGU Midt-Vest  vil så vidt muligt forsøge at holde kontakten til eleverne, og der kan også blive udleveret opgaver i et mindre omfang.

Det er meget vigtigt, at elever, som bliver sat i karantæne af myndighederne eller endda får konstateret COVID19, kontakter deres lærer eller den lokale skoleleder se her: Ikast – HerningSkjern. FGU Midt-Vest har brug for at have et overblik over, hvor stor spredningen er hos elever og lærere. 

FGU Midt-Vest vil opfordre alle elever til at undgå sociale sammenhænge. Det kan være fristende at invitere venner over eller lignende, men vi vil gerne opfordre til at følge Statsministeriets anvisninger og så vidt muligt at undgå at samles så smitten breder sig. 

FGU Midt-Vest opdaterer løbende hjemmesiden og Facebook, så hold jer opdateret her.

Med venlig hilsen

FGU Midt-Vest

13. marts 2020 

FGU MIDT-VEST holder lukket grundet Coronavirus

På baggrund af pressemødet i statsministeriet her til aften har ledelsen i FGU Midt-Vest besluttet, at institutionen lukker for elever og lærere fra i dag. Det vil sige, at al undervisning og alle møder på afdelingerne i Ikast, Herning og Skjern er aflyst torsdag og fredag. 

Statsminister Mette Frederiksen meldte som bekendt ud, at alle institutioner er lukket fra på mandag og de efterfølgende 14 dage. Ledelsen holder møde i morgen kl. 9.00 for at drøfte, hvordan såvel elever som medarbejdere skal forholde sig de næste 14 dage.

Det betyder at der ikke er undervisning fra i morgen d. 12 marts til og med d. 27 marts. Alle elever vil få skoleydelse i denne periode.

Alle elever, forældre og pårørende bedes holde sig opdateret på skolens hjemmeside og/eller Facebook. Har du spørgsmål så kontakt din lærer eller skoleleder

Venlig hilsen

FGU Midt-Vest

11. marts 2020

Information vedr. Corona/COVID-19

FGU Midt-Vest følger situationen vedrørende Corona/COVID-19 tæt, og vi holder os opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Elever, forældre, samarbejdspartnere og medarbejdere kan holde sig informeret på skolens hjemmeside, hvor vi løbende lægger informationer op og kommunikerer de retningslinjer, som vi som skole sætter i værk.

De seneste anbefalinger opfordrer alle til at medvirke til at udvise rettidig omhu og undgå unødvendig risiko for smittespredning. At vi alle gør en indsats for at undgå, at sundhedsvæsnet ikke overbelastes og sikre at den kan hjælpe dem, der har brug for hjælp. FGU Midt-Vest er pt. ikke bekendt med, at vi har elever, der af sundhedsmyndighederne er blevet sendt i karantæne.

Vi har i dag været i kontakt med patientsikkerhedsstyrelsens hotline med de spørgsmål vi har om, hvordan  vi som virksomhed skal agere hvis:

 • En ægtefælle er sendt hjem i karantæne
 • Ens barn/børn er sendt hjem i karantæne
 • Man har været i direkte eller indirekte kontakt med en som er eller har været i karantæne.

 

Vi får følgende vejledning:

 • Hvis der ikke er konstateret virus, skal man fortsætte med at leve livet som man ellers ville gøre. Karantæne er ”kun” en sikkerhedsforanstaltning. Man skal selvfølgelig være opmærksom på symptomer på egen krop og eventuelt kontakte egen læge.
 • Hvis der er konstateret virus, skal man kontakte egen læge – lægen vurderer, om man skal sættes i karantæne.

Det er dermed de sundhedsfaglige myndigheder, der kan sætte os i karantæne.

I forhold til ovenstående spørgsmål betyder det altså, at vi ikke skal foretage os noget. Hvis det viser sig, at der bliver konstateret virus i ovenstående tilfælde, skal egen læge kontaktes for det videre forløb.

Er man i tvivl om, hvad man skal gøre, skal man indledningsvis orientere sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 7020 0233 og/eller kontakte egen læge. Efterfølgende er det vigtigt, at man kontakter skolens/institutionens leder, hvis man bliver sat i karantæne af de sundhedsfaglige myndigheder.

Venlig hilsen

FGU Midt-Vest

 

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Download plakater: Forebyg smitte

Hvad er symptomerne?

 • Coronavirus/COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. 
 • Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte. 
 • Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med coronavirus/COVID-19 smittespredning (se tabel nedenfor), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg. 
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region:

 • Region Hovedstaden, Akuttelefon: 1813
 • Region Nordjylland, Lægevagten: 70 150 300
 • Region Midtjylland, Lægevagten: 70 11 31 31
 • Region Sjælland, Lægevagten: 70 15 07 00
 • Region Syddanmark, Lægevagten: 70 11 07 07

Se kort over regionerne med telefonnumre