Ledige jobs

FGU Midt-Vest i Ikast søger en FGU-lærer til Kommunikation og medier.

FGU Midt-Vest søger en FGU-lærer, som i samarbejde med nuværende FGU-lærer skal varetage undervisningen på det faglige tema Kommunikation og medier. Værkstedet arbejder med reelle produktioner til eksterne kunder indenfor emner som grafisk produktion, hjemmesideproduktion, fotografering, billedredigering, videoproduktion. Desuden indgår kendskab til generel IT og softwareprogrammer. Udover den praktiske undervisning skal eleverne også undervises i teoretiske emner i tilknytning til produktionen samt dansk og PASE. Det kan blive aktuelt at du skal undervise i andre almenfag, som tilpasses dine kvalifikationer. FGU-læreren forventes at arbejde tæt sammen med almenundervisere og vejledere omkring eleverne.

Læs mere her: Stillingsopslag FGU lærer til Kommunikation & Medier

FGU Midt-Vest søger en almen lærer til et barselsvikariat til Ikast-afdelingen

Der vil være mulighed for en evt. forlængelse/fastansættelse.

Vi mangler en lærer, som skal undervise i matematik på niveauerne intro til d-niveau (tilsvarer folkeskolens 5. – 10. klasse). Derudover vil det være en fordel, hvis du også kan undervise i andre fag.

Som lærer hos FGU Midt-Vest bliver du en del af en nyoprettet organisation. Du vil både blive tilknyttet den almene grunduddannelse (AGU) produktionsgrunduddannelsen (PGU) samt erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Læs mere her: Stillingsopslag Almen lærer til et barselsvikariat

Uopfordrede ansøgninger:

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Der er dog ingen garanti for at ansøgningerne kommer med i en eventuel senere ansættelsesrunde, idet FGU Midt-Vest som udgangspunkt opslå alle stillinger på hjemmesiden og/eller på jobnet.dk.
Vi bruger lejlighedsvis de uopfordrede ansøgninger til at rekruttere timelærere til vikardækning.
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til thda@fgumv.dk

Persondata

Søger du job hos os, skal du vide følgende om vores behandling af dine oplysninger: Oplysningspligt til ansøgere_2020

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.