Ledige jobs

”Direktør for FGU Midt-Vest – ansøgningsfrist 9. november 

For FGU Midt-Vest, som dækker Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner, søger Pluss ny direktør 

Vi søger en ambitiøs, tydelig og samarbejdende leder med politisk forståelse og tæft til at stå i spidsen for en relativ ny institution, der bringer unge med ekstra behov for støtte i job og uddannelse. Du skal sikre en løbende udvikling af en driftssikker og udviklingsorienteret institution samtidig med, at du er en væsentlig katalysator for samarbejdet med kommunerne, andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om denne store og vigtige samfundsopgave.  

Vi forventer, at den kommende leder:  

Har: 

  • Erfaring med ledelse på strategisk niveau 
  • Solidt kendskab til ungeområdet og uddannelsesverdenen – gerne også til at samarbejde med erhvervslivet  
  • Gerne erfaring med at lede på tværs af flere matrikler
  • Basale økonomiske og driftsmæssige kompetencer
  • Viden om og forståelse for uddannelsernes indhold og udvikling af skolernes pædagogiske, didaktiske grundlag

Kan: 

  • Skabe dialog og engagement i samarbejdet med de tre kommuner og de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
  • Udvikle ledelsesgruppen som et stærkt ledelsesteam
  • Varetage den eksterne profilering af FGU Midt-Vest
  • Samarbejde med ressortministeriet

Så FGU Midt-Vest som skole og som arbejdsplads bliver Danmarks bedste og mest attraktive FGU.  

Ansøg senest 9. november 2020. Hent den uddybende job- og personprofil samt søg stillingen HER.

Yderligere oplysninger kan fås ved fortrolig henvendelse til: 

Bestyrelsesformand Ib Lauritsen, tlf. 9960 4010 eller  

Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership, tlf. 4059 2355

Om FGU Midt-Vest  

Institutionens tre skoler i Skjern, Herning og Ikast rummer små 400 årselever og 67 medarbejdere. Som udgangspunkt udbydes alle tre FGU-spor på de tre skoler – en i hver kommune. Der er en skoleleder på hver skole, som udbyder alle tre FGU-spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. FGU Midt-Vest er administrativt hjemmehørende i Herning Kommune.” 

Link til stillingsopslag på Pluss’ hjemmeside, hvorfra man ansøger stillingen

Link til Pluss’ LinkedIn opslag

Uopfordrede ansøgninger:

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Der er dog ingen garanti for at ansøgningerne kommer med i en eventuel senere ansættelsesrunde, idet FGU Midt-Vest som udgangspunkt opslå alle stillinger på hjemmesiden og/eller på jobnet.dk.
Vi bruger lejlighedsvis de uopfordrede ansøgninger til at rekruttere timelærere til vikardækning.
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til jool@fgumv.dk

Persondata

Søger du job hos os, skal du vide følgende om vores behandling af dine oplysninger: Oplysningspligt til ansøgere_2020

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.