Uopfordrede ansøgninger:

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Der er dog ingen garanti for at ansøgningerne kommer med i en eventuel senere ansættelsesrunde, idet FGU Midt-Vest som udgangspunkt opslå alle stillinger på hjemmesiden og/eller på jobnet.dk.
Vi bruger lejlighedsvis de uopfordrede ansøgninger til at rekruttere timelærere til vikardækning.
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til job@fgumv.dk

Persondata

Søger du job hos os, skal du vide følgende om vores behandling af dine oplysninger: Oplysningspligt til ansøgere_2020

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.