Helge Albertsen

Helge Albertsen

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne (Dansk Metal)