VISION

Vi vil være kendt og værdsat som Danmarks bedste og mest attraktive FGU. Som skole og arbejdsplads 

MISSION & VÆRDIER

Vi kvalificerer elever til fortsat ungdomsuddannelse og/eller job.Vi arbejder med afsæt i vores værdier ” rummelighed”, engagement ” og faglighed ”.

I alt hvad vi foretager os vil vi holde voresstrategiske fokus på den gode relation og bæredygtighed.

VORES MOTTO

“Sammen skaber vi fundamentet”

LØFTER & HANDLEPLANER

Frem mod 2025 skal vi være en organisation gennemsyret af vores tre værdier ”rummelighed ”, engagement ” og faglighed ”

og i alt hvad vi foretager os vil vi holde vores strategiske fokus på den gode relation og bæredygtighed.

Frem mod 2022 vil de strategiske indsatsområder være ”fælles pædagogik , fælles sprog og kultur , branding og løfteevne ”.

Det vurderes i 2022 og de strategiske indsatsområder stadig er aktuelle