FGU Midt-Vest afdeling Ikast

MØDETIDER FOR ELEVER

Ret til ændringer forbeholdesbeholdes 

PAUSETIDER

DIVERSE AKTIVITETER

DIVERSE AKTIVITETER I FEBRUAR

 • Ekstremt demokrati
 • Fredags Café
 • Spil aften

DIVERSE AKTIVITETER I MARTS

 • Ekstremt demokrati
 • Fredags Café
 • Foredrag
 • Virksomhedsbesøg

DIVERSE AKTIVITETER I APRIL

 • Ekstremt demokrati
 • Fredags Café
 • Foredrag
 • Virksomhedsbesøg

DIVERSE AKTIVITETER I MAJ

 • 1. maj arrangement
 • Elevrådsmøde
 • Fredags Café

DIVERSE AKTIVITETER I JUNI

 • Fredags Café
 • Sommer arrangement

DIVERSE AKTIVITETER I AUGUST

 • Opstarts arrangement
 • Fredags Café
 • Foredrag

DIVERSE AKTIVITETER I SEPTEMBER

 • Fredags Café
 • Foredrag

DIVERSE AKTIVITETER I OKTOBER

 • Sundheds tjek
 • Fredags Café
 • Fremtidsværksted

DIVERSE AKTIVITETER I NOVEMBER

 • Fredags Café
 • Foredrag
 • Åben hus arrangement
 • Uddannelses messe

DIVERSE AKTIVITETER I DECEMBER

 • Fredags Café
 • Julefrokost
 • Julehygge

DIVERSE AKTIVITETER I JANUAR

 • Fredags Café
 • Foredrag

FERIE OG FRI FOR ELEVER

 

 

ORDENS- OG SAMVÆRSREGLER

”HVORFOR VI SIGER DET, VI SIGER, OG GØR DET, VI GØR”

Mennesker skal have gode og positive forventninger til hinanden; fordi vi alle har værdi og betyder noget i os selv og for hinanden. Når vi er sammen på tværs af aldersgrupper, uddannelser, erfaringer og historier, så kræver det forståelse for hinanden og en stor grad af gensidig respekt. Vi kan have meget tydelige og udtrykte personlige grænser, andre grænser er mere usynlige, og disse sårbarhedszoner opfatter og forstår vi ofte først med øget kendskab til hinanden. Derfor er det altid godt med et forsigtighedsprincip. Vis din interesse for andre, men mærk efter, hvordan det bliver modtaget af den anden. Det er altid modtageren, der bestemmer grænsen.

Se hele ordens- og samværsreglerne her: Ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

Se sanktioner ved overtrædelse af ordens- og samværsreglerne her: Sanktioner_ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

ANTIMOBBESTRATEGI

Formål:
Formålet med Antimobbestrategien er give medarbejderne handlemuligheder til at arbejde med elevernes trivsel samt forebygge og håndtere mobning.

Definition af mobning:
Mobning er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor en eller flere udfører en eller gentagne handlinger, der overskrider en andens grænser. Desuden indebærer mobning en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.

Se hele vores antimobbestrategi her: Antimobbestrategi_FGU Midt-Vest_01-08-2020