FGU Midt-Vest afdeling Herning

 

 

 

 

 

 

MØDETIDER FOR ELEVER

PAUSETIDER

FERIE OG FRI FOR ELEVER

ORDENS- OG SAMVÆRSREGLER

”HVORFOR VI SIGER DET, VI SIGER, OG GØR DET, VI GØR”

Mennesker skal have gode og positive forventninger til hinanden; fordi vi alle har værdi og betyder noget i os selv og for hinanden. Når vi er sammen på tværs af aldersgrupper, uddannelser, erfaringer og historier, så kræver det forståelse for hinanden og en stor grad af gensidig respekt. Vi kan have meget tydelige og udtrykte personlige grænser, andre grænser er mere usynlige, og disse sårbarhedszoner opfatter og forstår vi ofte først med øget kendskab til hinanden. Derfor er det altid godt med et forsigtighedsprincip. Vis din interesse for andre, men mærk efter, hvordan det bliver modtaget af den anden. Det er altid modtageren, der bestemmer grænsen.

Se hele ordens- og samværsreglerne her: Ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

Se sanktioner ved overtrædelse af ordens- og samværsreglerne her: Sanktioner_ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

ANTIMOBBESTRATEGI

Formål:
Formålet med Antimobbestrategien er give medarbejderne handlemuligheder til at arbejde med elevernes trivsel samt forebygge og håndtere mobning.

Definition af mobning:
Mobning er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor en eller flere udfører en eller gentagne handlinger, der overskrider en andens grænser. Desuden indebærer mobning en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.

Se hele vores antimobbestrategi her: Antimobbestrategi_FGU Midt-Vest_01-08-2020