Depression

På FGU Midt-Vest kan du få hjælp til dit skoleliv hvis du lider af depression.

Hvad er depression?

Depression er en psykisk sygdom, som vises ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed.

Når man har en depression, er man nedtrykt og træt og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft. Uden at man nødvendigvis kan pege på en årsag. Livet kan virke tungt og uoverkommeligt, og man kan mangle overskud til at klare hverdagen. Man kan have svært ved at koncentrere sig og have svært ved at huske. Tankerne er negative og pessimistiske, og man kan føle, at man ikke har noget at tilbyde andre. Mange ved ikke, hvornår de depressive tanker begyndte. Og nogle tænker, taler og bevæger sig langsommere end normalt.

Der er mange forskellige grader af depression. Lige fra tristhed til dyb fortvivlelse. Og nogle har svært ved at føle noget overhovedet.

Vi oplever alle ulykker, krise eller sorg, fx når vi mister en person vi elsker eller mister vores job. Det hører til et normalt liv med dets modgang og kriser. Men det er ikke det samme som at have en depression. En depression er en alvorlig lidelse, som kan nedsætte livskvaliteten og i nogle tilfælde være stærkt invaliderende. Og sygdommen kan gøre det svært at passe studie og relationer. Har man en depression, kan man ikke bare tage sig sammen eller tænke mere positivt.

Det er afgørende at reagere og søge hjælp hos lægen ved symptomer på depression. Som udgangspunkt skal symptomerne have stået på i mindst to uger.  Men ofte har de varet meget længere, fordi det er svært at erkende, at der er tale om en depression.

Sådan kan vi hjælpe

På FGU Midt-Vest får du et inkluderende læringsmiljø, som har plads til alle. Undervisere og vejledere er erfarne i elever med diagnoser. Hvis du har behov for det, står kontaktlærere og vejledere klar til en samtale, fx hvis der skal tages særlige hensyn i undervisningen.

Uddannelse for alle

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide.

Depressionsforeningen

 Ræk hånden ud og søg hjælp. Depressionsforeningen giver både depressionsramte og pårørende gode råd til hvad de kan gøre for at komme i bedring og hjælpe. 

Region Midt

Psykiatrien kaster lys over årsager, symptomer og behandlingsmuligheder for depression. Få gode råd til hvad du kan gøre for at komme i bedring.