Marianne Oksbjerre

Marianne Oksbjerre

Næstformand / Direktør

Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse