Praktisk info.

Der er mange ting, du som ny elev på FGU Midt-Vest skal sætte dig ind i og finde ud af. For at hjælpe dig godt i gang, har vi samlet det meste her på siden og i en folder.

FGU – Informationsfolder (003) 

Når du går på FGU, kan du få skoleydelse

Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2021 er skoleydelsen følgende:

  • 1655 kr. om måneden, hvis du er under 18 år
  • 2873 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
  • 6669 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og udeboende

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.

Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

På erhvervs grunduddannelsen (EGU) får du elevløn, når du er i praktik. Hvis arbejdsområdet har en kollektiv overenskomst, får du løn efter overenskomsten. I andre tilfælde skal elevlønnen svare til, hvad der normalt gælder for området.

Se gerne dette link: bliv klog på din løn

Obligatorisk kostordning

På FGU Midt-Vest har vi obligatorisk kostordning med morgenmad, frokost og frugt til 15,- kr. pr. dag. Beløbet trækkes automatisk fra din skoleydelse.

Transport – Ungdomskort

Ungdomskortet giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.

Fordele ved Ungdomskort:
  • Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
  • Rejs ubegrænset i dit eget takstområde – hele den farve, du bor indenfor.
  • Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter.
  • Rejs på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet.
  • Ungdomskortet gælder i både skoleperioder og ferieperioder.

Hvis du ønsker at benytte muligheden for ungdomskort skal du først kontakte administrationen på telefon 97267011

Se pris og information

ORDENS- OG SAMVÆRSREGLER

”HVORFOR VI SIGER DET, VI SIGER, OG GØR DET, VI GØR”

Mennesker skal have gode og positive forventninger til hinanden; fordi vi alle har værdi og betyder noget i os selv og for hinanden. Når vi er sammen på tværs af aldersgrupper, uddannelser, erfaringer og historier, så kræver det forståelse for hinanden og en stor grad af gensidig respekt. Vi kan have meget tydelige og udtrykte personlige grænser, andre grænser er mere usynlige, og disse sårbarhedszoner opfatter og forstår vi ofte først med øget kendskab til hinanden. Derfor er det altid godt med et forsigtighedsprincip. Vis din interesse for andre, men mærk efter, hvordan det bliver modtaget af den anden. Det er altid modtageren, der bestemmer grænsen.

Se hele ordens- og samværsreglerne her: Ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

Se sanktioner ved overtrædelse af ordens- og samværsreglerne her: Sanktioner_ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

ANTIMOBBESTRATEGI

Formål:
Formålet med Antimobbestrategien er give medarbejderne handlemuligheder til at arbejde med elevernes trivsel samt forebygge og håndtere mobning.

Definition af mobning:
Mobning er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor en eller flere udfører en eller gentagne handlinger, der overskrider en andens grænser. Desuden indebærer mobning en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.

Se hele vores antimobbestrategi her: Antimobbestrategi_FGU Midt-Vest_01-08-2020