Persondata

FGU Midt-Vest passer godt på dine personoplysninger, hvad enten du er elev, medarbejder, bestyrelsesmedlem, leverandør eller kunde.

Vi har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Det betyder, at vi kun indsamler og behandler de oplysninger, vi har brug for, og det betyder også, at vi sletter dine personoplysninger, så snart vi ikke længere har brug for dem.

Vi oplyser alle nye elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer om vores persondatapolitik og om deres rettigheder, og alle medarbejdere vil blive uddannet i håndteringen af personoplysninger.

Søger du job hos os, skal du vide følgende om vores behandling af dine oplysninger: Oplysningspligt til ansøgere_2020

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

Læs vores privatlivspolitik

Underretning om indsamling af personoplysninger for elever.

Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig og hvem der har adgang til dem. Du kan også læse om dine rettigheder og klagemuligheder

Underretning om indsamling af personoplysninger

 

Information om cookies

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

Dit samtykke gælder følgende domæne: fgumv.dk

 

Cookies på dette site

På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Vi anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugeroplevelsen.

Du kan læse mere om vores cookies under de tre faneblade, hvor vi inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, levetid, formål og hvem der er afsender.

Fravalg af cookies

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dinebrowser-indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?

Hvis du fravælger cookies vha. dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på Internettet. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange websites funktionalitet, og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Hvorfor informerer vi om cookies?

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (pdf).

ORDENS- OG SAMVÆRSREGLER

”HVORFOR VI SIGER DET, VI SIGER, OG GØR DET, VI GØR”

Mennesker skal have gode og positive forventninger til hinanden; fordi vi alle har værdi og betyder noget i os selv og for hinanden. Når vi er sammen på tværs af aldersgrupper, uddannelser, erfaringer og historier, så kræver det forståelse for hinanden og en stor grad af gensidig respekt. Vi kan have meget tydelige og udtrykte personlige grænser, andre grænser er mere usynlige, og disse sårbarhedszoner opfatter og forstår vi ofte først med øget kendskab til hinanden. Derfor er det altid godt med et forsigtighedsprincip. Vis din interesse for andre, men mærk efter, hvordan det bliver modtaget af den anden. Det er altid modtageren, der bestemmer grænsen.

Se hele ordens- og samværsreglerne her: Ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

Se sanktioner ved overtrædelse af ordens- og samværsreglerne her: Sanktioner_ordensregler_FGU Midt-Vest_01-09-2020

ANTIMOBBESTRATEGI

Formål:
Formålet med Antimobbestrategien er give medarbejderne handlemuligheder til at arbejde med elevernes trivsel samt forebygge og håndtere mobning.

Definition af mobning:
Mobning er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer, hvor en eller flere udfører en eller gentagne handlinger, der overskrider en andens grænser. Desuden indebærer mobning en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.

Se hele vores antimobbestrategi her: Antimobbestrategi_FGU Midt-Vest_01-08-2020