Tværgående bånd

FGU Midt-Vest er et tværfagligt samarbejde mellem organisationens tre skoler.

FormåL

De tværgående faglige bånd på FGU Midt-Vest udgør hvert et forum for samarbejde, koordinering, synergi og videndeling inden for det faglige område, de repræsenterer med henblik på at sikre sammenhængskraft i opgaveløsningen på tværs af FGU Midt-Vest samt at forankre og videreudvikle kvaliteten af arbejdet.

De tværgående bånd

 • Pædagogik og omsorg
 • Byg, bolig og anlæg + Ejendomsservice
 • Skov- og landbrug
 • Dansk/DSA
 • Engelsk
 • Mad og ernæring
 • Handel, kundeservice og turisme
 • Samfundsfag, identitet og medborgerskab
 • Metal, motor og mekanik
 • Medie og kommunikation
 • Matematik og naturfag
 • Studiekoordinatorer/Studieadministration
 • Special Pædagogisk Støtte
 • Vejledningsområdet

MØD DE tværfaglige koordinatorer

De tværgående bånd har hver en faglig koordinator for hver fysisk afdeling såvel som én samlet tværfaglig koordinator.

Lisbeth Norup

Lisbeth Norup

Mad & Ernæring / Tværgående koordinator   20 76 80 45
Leif Nielsen

Leif Nielsen

Byg, Bolig & Anlæg tværfaglig koordinator   26 89 22 50
Poul Pedersen

Poul Pedersen

Metal, motor & mekanik tværfaglig koordinator & Skjern TR   20 18 33 43
Johannes Pedersen

Johannes Pedersen

Kommunikation & medier tværfaglig koordinator   20 81 15 60
Christina Detlefsen

Christina Detlefsen

Handel & Kundeservice tværfaglig koordinator   23 83 83 87