Tværgående bånd

FGU Midt-Vest er et tværfagligt samarbejde mellem organisationens tre skoler.

FormåL

De tværgående faglige bånd på FGU Midt-Vest udgør hvert et forum for samarbejde, koordinering, synergi og videndeling inden for det faglige område, de repræsenterer med henblik på at sikre sammenhængskraft i opgaveløsningen på tværs af FGU Midt-Vest samt at forankre og videreudvikle kvaliteten af arbejdet.

De tværgående bånd

 • Pædagogik og omsorg
 • Byg, bolig og anlæg + Ejendomsservice
 • Skov- og landbrug
 • Dansk/DSA
 • Engelsk
 • Mad og ernæring
 • Handel, kundeservice og turisme
 • Samfundsfag, identitet og medborgerskab
 • Metal, motor og mekanik
 • Medie og kommunikation
 • Matematik og naturfag
 • Studiekoordinatorer/Studieadministration
 • Special Pædagogisk Støtte
 • Vejledningsområdet

MØD DE tværfaglige koordinatorer

De tværgående bånd har hver en faglig koordinator for hver fysisk afdeling såvel som én samlet tværfaglig koordinator.

Maj Fjord

Maj Fjord

Dansk & DSA tværfaglig koordinator   53 72 92 01
Leif Nielsen

Leif Nielsen

Byg, Bolig & Anlæg tværfaglig koordinator   20 18 33 42
Poul Pedersen

Poul Pedersen

Metal, motor & mekanik tværfaglig koordinator   20 18 33 43
Betina Bak

Betina Bak

Studiekoordinator tværfaglig koordinator   25 72 93 17
Johannes Pedersen

Johannes Pedersen

Kommunikation & medier tværfaglig koordinator   20 81 15 60
Christina Detlefsen

Christina Detlefsen

Handel & Kundeservice tværfaglig koordinator   23 83 83 87
Tina Ritter

Tina Ritter

Matematik og naturfag tværfaglig koordinator   22 23 60 28
Bjørn Jensen

Bjørn Jensen

Natur & Friluftsliv tværfaglig koordinator   61 24 47 13
Rikke Kirkegaard

Rikke Kirkegaard

Pædagogik & Omsorg tværfaglig koordinator   61 24 54 80
Lene Christensen

Lene Christensen

SPS-vejleder tværfaglig koordinator / Fælles TR   53 72 92 13
Katrine S. Svendsen

Katrine S. Svendsen

Samfundsfag, Identitet & medborgerskab tværgående koordinator   61 24 47 08