Bestyrelsen for FGU Midt-Vest

  • Fem medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Trine Ørskov – pol.byrtrors@rksk.dk Tlf. 52 15 42 53
Kristian Andersen – pol.byrkrand@rksk.dk Tlf. 40 62 11 51
Tommy Tønning – byrtt@herning.dk Tlf. 22561164
Marianne Bjørn – byrmb@herning.dk tlf. 40305490
Ib Lauritsen – iblau@ikast-brande.dk Tlf. 9960 4010

  • To medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Henning Vestbjerg Pedersen – Henning.vestbjerg.pedersen@3f.dk Tlf. 70300868 / 30350850 (3F)
Helge Albertsen – helgealbertsen@gmail.com Tlf. 40112148 (Dansk Metal)

  • To medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Morten Knudsen – morten@mpconstruction.dk tlf. 4084 9367 (DA)
Anders Thygesen – AT@vestas.com Tlf: 23682591 (DI)

  • Et medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse
    med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Marianne Oksbjerre – mo@ucrs.dk tlf. 96801501 / 29610607 (UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern)

  • Et medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal
    sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen:

Lars Bang Pedersen – lpe@promidt.dk Tlf. 75761333 / 30339952 (Promidt)

  • Medarbejderrepræsentant uden stemmeret:

Stine Aaen Dürr – st@hhfvuc.dk 96 27 62 04 (Herning HF og VUC)