Den almene grunduddannelse (agu) er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Agu består af undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Undervisningen er tæt koblet til praksis, dvs. at I arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden.  Derudover arbejder I med forskellige projekter og temaer på holdet.

De obligatoriske fag på agu er:

 • Dansk eller Dansk som andetsprog
 • Matematik

Samt et af følgende fag:

 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst et valgfag:

 • Engelsk
 • Identitet og medborgerskab
 • Naturfag
 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Samfundsfag

Vi påtænker endvidere at opstarte valgfag indenfor temaerne:

 • Kreativ & Innovation
 • Sundhed & Bevægelse
 • Dannelse & Medborgerskab

I løbet af din agu kan du også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På agu kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du have forberedelseseksamen til den 2-årige hf, som består af følgende fag: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på d-niveau samt samfundsfag og naturfag på mindst g-niveau.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten g-, e- eller d-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetence herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter agu med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.